Anna Czuchryta, absolwentka WPiA UW, zajęła I miejsce w konkursie UOKiK na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problematyki prawa konkurencji i ochrony konsumentów. – Okazuje się, że analiza prawna może być i pogłębiona i ciekawa, bo napisana z „pazurem” – mówi prof. Robert Grzeszczak, promotor pracy.

Praca magisterska Anny Czuchryty, ubiegłorocznej absolwentki prawa na Wydziale Prawa i Administracji UW, została wyróżniona w 12. edycji konkursu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w kategorii „ochrona konkurencji”. Publikacja zatytułowana „Standard dowodowy w prawie konkurencji Unii Europejskiej” dotyczy stopnia prawdopodobieństwa dowodu przedstawionego przez strony w postępowaniu antymonopolowym prawa UE.

 

– Zdefiniowanie tego pojęcia nie było łatwe, ponieważ polska doktryna prawna pomija to zagadnienie, skupiając się raczej na ciężarze dowodu odpowiadającym na pytanie „kto?” i „co?” ma udowodnić. Dlatego też niezbędne było oparcie się na literaturze anglojęzycznej – wyjaśnia Anna Czuchryta, absolwentka UW.

 

W analizie zagadnienia standardu dowodowego Anna Czuchryta porównała systemy common law oraz kontynentalny, na których opiera się prawo Unii Europejskiej. Poruszyła również kwestie dotyczące ciężaru dowodu oraz domniemań prawnych i faktycznych.

 

– Zagadnienie pracy ma znaczenie teoretyczne i praktyczne. Omawiana instytucja wpływa zarówno na efektywność systemu egzekwowania prawa konkurencji, jak też na sprawiedliwość procesu i ochronę praw podstawowych. Autorka dochodzi do interesującego wniosku, że standard dowodu przyjmuje bardziej formę wewnętrznego przekonania sędziego – mówi prof. Robert Grzeszczak z WPiA UW, promotor pracy magisterskiej i dodaje – Praca napisana jest z pasją, a w efekcie daje przyjemność lektury.

 

Konkurs UOKiK na najlepszą pracę magisterską organizowany jest od 2008 r.  Od 2015 r. wybierane są również najlepsze prace doktorskie. Jego zadaniem jest zwiększenie społecznej świadomości na temat roli i wpływu prawa konkurencji na życie gospodarcze oraz popularyzacja wiedzy w zakresie ochrony konkurencji.

 

W 12. edycji konkursu mogli wziąć udział absolwenci uczelni, którzy obronili swoje prace w terminie od 16 października 2019 r. do 16 października 2020 r. na ocenę bardzo dobrą. Kapituła konkursu brała pod uwagę jakość merytoryczną pracy, nowatorski charakter oraz poziom edytorski.