Dr Anna Karnkowska z Wydziału Biologii oraz dr Maria Górna z Wydziału Chemii i Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW otrzymały stypendia w ramach 20. edycji programu L’Oreal – UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Badaczki zostały wyróżnione w kategorii habilitanckiej.

Program L’Oreal – UNESCO Dla Kobiet i Nauki powstał, aby pomóc w promocji wybitnych osiągnięć badaczek, które prowadzą innowacyjne projekty naukowe. W 20. edycji programu nagrodzono łącznie sześć kobiet. W kategorii habilitanckiej, która dotyczy specjalistek prowadzących badania, mające na celu uzyskanie stopnia doktora habilitowanego – przyznano trzy stypendia po 35 tys. zł. Dwa z nich otrzymały badaczki z Uniwersytetu Warszawskiego: dr Anna Karnkowska oraz dr Maria Górna.

 

Dr Anna Karnkowska z Wydziału Biologii UW w swoich badaniach analizuje sekwencje genomów protistów, czyli jednokomórkowych organizmów eukariotycznych, które w przeciwieństwie do bakterii, mają jądro komórkowe. Laureatka bada ewolucję komórki eukariotycznej oraz rolę protistów w ekosystemach.

 

– Stypendium pomoże mi kontynuować rozpoczęte projekty naukowe, rozwijać moją grupę badawczą i planować nowe tematy badań. Cieszę się, że dołączam do grona laureatek poprzednich edycji konkursu, wśród których jest wiele inspirujących badaczek. Mam nadzieję, że dzięki mojej pracy dokładam skromną cegiełkę w budowaniu coraz większej akceptacji równouprawnienia płci w nauce. Otrzymane wyróżnienie motywuje mnie do wspierania młodszych koleżanek na niełatwej drodze kariery naukowej – mówi dr Anna Karnkowska.

 

Dr Maria Górna z Wydziału Chemii UW oraz Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW prowadzi badania, dotyczące białek biorących udział w odpowiedzi przeciwwirusowej i mediacji stanów zapalnych. Poznawanie funkcji i struktury białek pozwoli lepiej zdiagnozować i w konsekwencji zwalczyć choroby zakaźne, autoimmunoloigczne i nowotoworowe. Dzięki poznaniu mechanizmu ich działania możliwe jest także zrozumienie tego, w jaki sposób organizm broni się przed wirusami RNA, których przedstawicielem jest SARS-CoV-2.

 

– Znalezienie się w tak znakomitym gronie laureatek stypendium L’Oreal – UNESCO jest dla mnie dużym wyróżnieniem. Cieszę się z docenienia znaczenia naszych badań i odkryć, ale także cenię ten program za poprawę widoczności wkładu kobiet w rozwój nauki i technologii – podkreśla dr Maria Górna.

 

Dr Anna Karnkowska z Wydziału Biologii UW jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji naukowych. Zajmuje się ewolucją chloroplastów i mitochondriów oraz różnorodnością i ekologią mikroorganizmów eukariotycznych (protistów). Jest laureatką wielu stypendiów i nagród m.in.: stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2018), nagrody Bedřicha Hroznego (2017) oraz nagrody im. Prof. Stefana Pieńkowskiego (2020), przyznawanych za znaczące osiągnięcia naukowe. Odbyła dwa staże podoktorskie – pierwszy na Uniwersytecie Karola w Pradze (2013-2015) oraz drugi na University of British Columbia w Vancouver (2016). W 2018 roku otrzymała Installation Grant Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej na badania „Evolution of phototrophy in eukaryotes”, a w 2020 roku otrzymała grant w konkursie OPUS Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu „Zespoły mikroorganizmów słodkowodnych w gradiencie eutrofizacji: różnorodność i interakcje protistów i bakterii”.

 

Dr Maria Górna ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim, łącząc biotechnologię i chemię na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Matematyczno-Przyrodniczych. W 2010 roku uzyskała doktorat na Uniwersytecie w Cambridge. W latach 2010-2015 odbywała staż podoktorski w Centrum Medycyny Molekularnej Austriackiej Akademii Nauk w Wiedniu. Od 2015 roku pracuje na Wydziale Chemii oraz kieruje Grupą Biologii Strukturalnej w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, gdzie rozwinęła swoje badania dzięki wsparciu grantów EMBO, NCN, NBCR i FNP, a także stypendiów MSCA H2020 oraz Fulbright STEM Impact Award. Jej zainteresowania naukowe dotyczą wykorzystywania struktur trójwymiarowych do wyjaśniania funkcji białek.