To jedna z najlepszych jednostek chemicznych w Europie. Razem z Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej tworzy konsorcjum, które w 2013 roku otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego.

 

Co można robić po chemii? Podjąć pracę w instytucji badawczej lub przemysłowej zajmującej się chemią, biologią czy farmacją lub wybrać drogę naukową i kontynuować naukę na studiach doktoranckich.

 

Na Uniwersytecie wiele środków przeznacza się na rozwój infrastruktury naukowej. W nowych laboratoriach studenci, doktoranci i naukowcy pracują na najnowocześniejszej aparaturze. Prowadzone są badania z pogranicza nauk – służy temu m.in. otwarte w 2013 roku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych.

 

Studia pierwszego stopnia

Studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone przez Wydział Chemii przygotowują do kontynuacji nauki na wyższych stopniach prowadzonych na kierunkach ścisłych i przyrodniczych, zarówno przez uczelnie krajowe jak i zagraniczne.

 

W rekrutacji na rok 2014/2015 dostępne będą:

  • chemia, podczas rekrutacji brane pod uwagę są wyniki egzaminów maturalnych. Najwięcej punktów można otrzymać za dobrze zdaną matematykę (40 proc.) oraz jeden z przedmiotów dodatkowych: chemię, biologię, fizykę i astronomię albo informatykę (40 proc). Pozostałe przedmioty (język polski oraz język obcy mają wagę po 10 proc.,
  • energetyka i chemia jądrowa, to kierunek interdyscyplinarny prowadzony wspólnie z Wydziałem Fizyki, obejmujący m.in. fizykę jądrową i radiochemię, ochronę radiologiczną, zastosowanie technik jądrowych w medycynie i przemyśle oraz fizykę reaktorową czy chemię odpadów promieniotwórczych.

Studia drugiego stopnia:

Wspólne kierunki

 Wydział Chemii uczestniczy w prowadzeniu również innych kierunków studiów:

Studia doktoranckie

  • chemia, specjalności: chemia analityczna, fizyczna, nieorganiczna, organiczna  i teoretyczna.