Analiza rynków, demografia, prawo handlowe, diagnoza problemów przedsiębiorstw. Te tematy zgłębiają studenci WNE. Czego jeszcze się uczą? Prezentujemy kolejny wydział.

 

Wydział Nauk Ekonomicznych prowadzi studia I stopnia w języku polskim, ale ponad połowa zajęć (w tym wszystkie obowiązkowe) jest prowadzona również po angielsku. Student wybiera język, w jakim chce się uczyć. Studia II stopnia WNE prowadzi w całości po polsku lub angielsku.

 

Wszyscy studenci studiów I stopnia WNE zdobywają wiedzę na temat teorii mikroekonomii i makroekonomii w warunkach gospodarki otwartej oraz narzędzi analitycznych (analiza matematyczna, statystyka matematyczna, ekonometria), stanowiących podstawę zawodowego warsztatu ekonomisty każdej specjalności. Znają zastosowania analizy ekonomicznej i poznają dziedziny potrzebne w pracy zawodowej (podstawy informatyki, finanse, rachunkowość, zarządzanie, prawo handlowe). Absolwenci wiedzą, jak funkcjonuje gospodarka, rozumieją jej mechanizmy i potrafią tę wiedzę wykorzystać.

 

W czasie studiów można brać udział w zajęciach przygotowujących do egzaminu EBCL (European Business Competence Licence – Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych) uznawanego w prawie trzydziestu krajach na świecie, jak i SAS Data Mining Certificate Program.

 

Studia I stopnia w języku polskim:

Zajęcia w trzech pierwszych semestrach na studiach I stopnia studenci odbywają razem. Kierunek i specjalność wybierają po pierwszym roku. Dzięki temu mają czas, aby zorientować się, która dziedzina ekonomiczna najbardziej ich interesuje. Do wyboru mają trzy powyższe dziedziny.

 

Dla ambitnych kandydatów WNE przygotował też specjalne programy studiów prowadzonych we współpracy z innymi wydziałami:

Studia I stopnia w języku angielskim:

Studia II stopnia w języku polskim:

Studia II stopnia w języku angielskim:

Studia III stopnia:

Program studiów doktoranckich zawiera obowiązkową część wspólną, w której skład wchodzą kursy z zaawansowanej makroekonomii, zaawansowanej mikroekonomii, zaawansowanej ekonometrii oraz z metodologii badań ekonomicznych. Pozostałą część programu stanowią przedmioty specjalistyczne, wybierane przez doktorantów po uzgodnieniu z promotorami.

Więcej informacji

www.wne.uw.edu.pl