Na wydziale naucza się ośmiu języków: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, francuskiego, węgierskiego, fińskiego, hiszpańskiego i portugalskiego, jednak nie należy stawiać go w jednym szeregu ze szkołami językowymi. Wydział nie wypuszcza absolwentów z przeciętną znajomością języka obcego, lecz filologów, językoznawców i literaturoznawców, którzy oprócz biegłej znajomości języków otrzymują gruntowną wiedzę z zakresu historii, kultury i literatury danego obszaru językowo-kulturowego.

 

Studia z wyróżnieniemWydział kształci w ramach instytutów: Anglistyki, Germanistyki, Romanistyki, Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich oraz katedr: Hungarystki, Italianistyki i Lingwistyki Formalnej i robi to na najwyższym, światowym poziomie. Świadczy o tym m.in. wyróżnienie dla filologii angielskiej i języków nowożytnych w Quaquarelli Symmonds World University Ranking (QS) – jednym z trzech najważniejszych rankingów na świecie.

 

Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

 Brazylia w telenowelach, pisarze z Madagaskaru

Zajęcia w niczym nie przypominają typowych kursów językowych. Owszem, są lektoraty, w ramach których studenci poznają język od podszewki. Gramatyka, fonetyka czy składnia danego języka nie mają dla absolwenta wydziału żadnych tajemnic. W ofercie nie brak jednak zajęć z literatury współczesnej, tłumaczeń różnych typów tekstów, metod nauczania języka, retoryki czy filozofii.

 

Przyszłych iberystów niech nie zdziwi przedmiot „Brazylia w telenowelach”, romanistów wykład o pisarzach z Madagaskaru, a germanistów zajęcia z geografii krajów niemieckojęzycznych. Wydział daje wiedzę interdyscyplinarną, a ze studentów czyni przyszłych znawców danego obszaru językowo-kulturowego. Choć muszą oni zrealizować przedmioty przewidziane w programie, to mają też dużą swobodę w układaniu siatki zajęć, dzięki czemu mogą rozwijać swoje zainteresowania.

 

Siedziba

Główna siedziba wydziału mieści się w nowo wybudowanym budynku przy ulicy Dobrej 55, naprzeciwko Biblioteki Uniwersyteckiej. Na razie do nowego gmachu przeprowadziła się tylko część wydziałowych jednostek. Gdy zakończy się ostatni etap budowy, z budynku przy ulicy Oboźnej przeniesie się tam również Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Katedra Italianistyki, a z Nowego Światu – Instytut Anglistyki.

 

Więcej niż studia

Przyszli filolodzy nie mogą narzekać na nudę po zajęciach. W ramach wydziału działają samorządy, koła naukowe i teatry. Sekcja brytyjska zrzesza studentów zainteresowanych literaturą, kulturą i historią Wielkiej Brytanii, koło naukowe „Majakka” natomiast wszystkich zakochanych w Finlandii.

 

W Instytucie Anglistyki działa grupa teatralna Cheerful Hamlets, która regularnie wystawia w warszawskich teatrach sztuki w języku angielskim. Iberyści zaś realizują swoje teatralne pasje w grupie Pisca-Pisca, która prezentuje spektakle w języku portugalskim.

Strona Wydziału Neofilologii