Uniwersytet Warszawski Międzynarodowe rankingi szkół wyższych

W rankingach polskich szkół wyższych Uniwersytet rywalizuje jedynie z Uniwersytetem Jagiellońskim. Raz jeden, raz drugi zajmuje pierwsze miejsce.

 

Rankingi uczelni

W rankingach międzynarodowych – takich jak Times Higher Education World University Ranking (THE), Quaquarelli Symmonds World University Ranking (QS) oraz Academic Ranking of World Universities (ARWU) – wypadamy najlepiej spośród wszystkich polskich uczelni. Biorąc pod uwagę ogólną liczbę uniwersytetów badawczych na świecie, która wynosi około 20 tys., UW należy do 5% najlepszych z nich.

Raport „Nature” podsumowuje osiągnięcia naukowe ośrodków badawczych z ostatnich 4 lat w oparciu o wskaźnik WFC (weighted fractional count), odnoszący się do dorobku publikacyjnego w 68 prestiżowych czasopismach z zakresu nauk przyrodniczych. Uniwersytet Warszawski w zestawieniu ogólnoświatowym zajął 96. miejsce, a w rankingu dla Europy Południowej i Wschodniej uplasował się na 3. miejscu.

Według globalnego rankingu szkół wyższych US News and World Report Uniwersytet znajduje się na 128. pozycji w Europie oraz 301. na świecie.

UW jest w czołówce uczelni Europy Środkowo-Wschodniej, porównywalne miejsca zajmują jedynie Uniwersytet Karola w Pradze oraz Uniwersytet w Tartu. W edycji 2016 rankingu QS Emerging Europe and Central Asia Uniwersytet zajął wśród najlepszych 200 uczelni 6. miejsce.

W globalnej edycji rankingu QS World University Rankings wskazano 4% najlepszych szkół wyższych na świecie. UW zajął 366. miejsce jako jedyna. Pozostałe polskie uczelnie znalazły się poniżej pozycji 400. W badaniach prestiżu wśród kadry akademickiej Uniwersytet zajął 228. miejsce na świecie, a wśród pracodawców – 239.

Ranking obejmuje 980 uczelni z 79 krajów, czyli 5% najlepszych szkół wyższych z całego świata. Uniwersytet Warszawski zajmuje w nim najlepsze miejsce spośród polskich uczelni. W roku akademickim 2016/2017 został sklasyfikowany w przedziale 501-600.

W rankingu Times dla krajów rozwijających się Uniwersytet Warszawski zajmuje 71. miejsce na świecie. Zestawienie uwzględnia 200 uczelni.

Rankingi dziedzinowe

Na dobrych miejscach UW plasuje się w rankingach dziedzinowych i przedmiotowych.

Uniwersytet zajął na świecie 71. miejsce w dziedzinie nauk matematycznych (awans o 21 miejsc) oraz 108. w fizyce.

W poszczególnych obszarach/dziedzinach nauki UW uplasował się na następujących pozycjach: 165. – nauki ścisłe, 194 – nauki humanistyczne, 248 – nauki społeczne i zarządzanie, 301 – inżynieria i technologia.

W zestawieniu QS dla kierunków studiów uczelnia zajęła 101-150 miejsce w zakresie lingwistyki, neofilologii, matematyki, nauk politycznych i stosunków międzynarodowych, 151-200 miejsce w zakresie filozofii, fizyki i astronomii, filologii angielskiej, 201-250 w zakresie chemii, 251-300 w zakresie informatyki oraz miejsce 301-400 w zakresie nauk biologicznych.

Wyniki UW w zestawieniu kierunków, programów i specjalizacji Eduniversal Best Masters and MBA’s Ranking 2015/2016

W najnowszej edycji międzynarodowego rankingu Eduniversal, Uniwersytet Warszawski uplasował się wśród uczelni posiadających 4 na 5 tzw. Palmes of Excellence przyznawanych szkołom wyższym prowadzącym najlepsze w kraju, regionie lub na świecie kierunki i programy studiów o charakterze ekonomiczno-menedżerskim.

Pod koniec 2016 roku Wydział Zarządzania zajął I miejsce w Polsce i III w Europie Wschodniej, otrzymując po raz pierwszy w historii 5 tzw. „Palmes of Excellence”.

Pozostałe rankingi Istnieją także zestawienia opracowywane na podstawie danych pozyskanych z Web of Science lub ze stron internetowych, np. Webometrics. Ranking ten mierzy aktywność i rozpoznawalność uczelni w sieci, a jego celem jest promocja otwartego dostępu do informacji, w tym publikacji naukowych. W 2016 roku Uniwersytet Warszawski zajmuje w nim 288. pozycję na świecie (122. miejsce w Europie), co oznacza awans o 186 miejsc w ciągu pięciu lat (w 2011 UW był na 474. miejscu).

Nature Index 2016 Rising StarsRaport „Nature Index 2016 Rising Stars” podsumowuje osiągnięcia naukowe z ostatnich 4 lat. Opiera się o wskaźnik WFC (weighted fractional count), odnoszący się do dorobku publikacyjnego poszczególnych krajów i instytucji w 68 prestiżowych czasopismach z zakresu nauk przyrodniczych. Polska została wymieniona jako jeden z krajów, który odnotował najwyższy wzrost w rankingu.Uniwersytet Warszawski uwzględniono w rankingach instytucji, które zanotowały najwyższy wzrost wskaźnika WFC od 2012 roku: w zestawieniu ogólnoświatowym, gdzie zajęliśmy 96. miejsce, a także dla Europy Południowej i Wschodniej, w którym uplasowaliśmy się na 3. miejscu.

 

Więcej informacji >>