Uniwersytet Warszawski Międzynarodowe rankingi szkół wyższych

Rankingi uczelni

W rankingach polskich szkół wyższych Uniwersytet rywalizuje jedynie z Uniwersytetem Jagiellońskim. Raz jeden, raz drugi zajmuje pierwsze miejsce. W rankingach międzynarodowych – takich jak Times Higher Education World University Ranking (THE), Quaquarelli Symmonds World University Ranking (QS) oraz Academic Ranking of World Universities (ARWU) – wypadamy najlepiej spośród wszystkich polskich uczelni. Biorąc pod uwagę ogólną liczbę uniwersytetów badawczych na świecie, która wynosi około 20 tys., UW należy do 3% najlepszych z nich.

 

UW awansował w rankingu szanghajskim w stosunku do ubiegłorocznego zestawienia o ponad 100 pozycji i znalazł się w czołówce grupy uczelni sklasyfikowanych pomiędzy 301. i 400. miejscem. Wzrost pozycji UW związany jest z dorobkiem publikacyjnym uczelni. Zobacz więcej

 

Raport „Nature” podsumowuje osiągnięcia naukowe ośrodków badawczych z ostatnich 4 lat w oparciu o wskaźnik WFC (weighted fractional count), odnoszący się do dorobku publikacyjnego w 68 prestiżowych czasopismach z zakresu nauk przyrodniczych. Uniwersytet Warszawski w zestawieniu ogólnoświatowym zajął 96. miejsce, a w rankingu dla Europy Południowej i Wschodniej uplasował się na 3. miejscu.

 

Według globalnego rankingu szkół wyższych US News and World Report Uniwersytet znajduje się na 128. pozycji w Europie oraz 301. na świecie.

 

UW jest w czołówce uczelni Europy Środkowo-Wschodniej, porównywalne miejsca zajmują jedynie Uniwersytet Karola w Pradze oraz Uniwersytet w Tartu. W edycji 2016 rankingu QS Emerging Europe and Central Asia Uniwersytet zajął wśród najlepszych 200 uczelni 6. miejsce.

 

W globalnej edycji rankingu QS World University Rankings wskazano 4% najlepszych szkół wyższych na świecie. UW zajął 366. miejsce jako jedyna. Pozostałe polskie uczelnie znalazły się poniżej pozycji 400. W badaniach prestiżu wśród kadry akademickiej Uniwersytet zajął 228. miejsce na świecie, a wśród pracodawców – 239.

 

Ranking obejmuje 980 uczelni z 79 krajów, czyli 5% najlepszych szkół wyższych z całego świata. Uniwersytet Warszawski zajmuje w nim najlepsze miejsce spośród polskich uczelni. W roku akademickim 2016/2017 został sklasyfikowany w przedziale 501-600.

 

W rankingu Times dla krajów rozwijających się Uniwersytet Warszawski zajmuje 71. miejsce na świecie. Zestawienie uwzględnia 200 uczelni.

Rankingi dziedzinowe

Na dobrych miejscach UW plasuje się w rankingach dziedzinowych i przedmiotowych:

 

W zakresie matematyki UW zajmuje miejsce w przedziale 101-150, w zakresie fizyki – 151-200, w zakresie chemii – 301-400.

 

Uniwersytet zajął na świecie 71. miejsce w dziedzinie nauk matematycznych (awans o 21 miejsc) oraz 108. w fizyce.

 

W poszczególnych obszarach/dziedzinach nauki UW uplasował się na następujących pozycjach: 165. – nauki ścisłe, 194 – nauki humanistyczne, 248 – nauki społeczne i zarządzanie, 301 – inżynieria i technologia.

W zestawieniu QS dla kierunków studiów uczelnia zajęła 101-150 miejsce w zakresie lingwistyki, neofilologii, matematyki, nauk politycznych i stosunków międzynarodowych, 151-200 miejsce w zakresie filozofii, fizyki i astronomii, filologii angielskiej, 201-250 w zakresie chemii, 251-300 w zakresie informatyki oraz miejsce 301-400 w zakresie nauk biologicznych.

 

Wyniki UW w zestawieniu kierunków, programów i specjalizacji Eduniversal Best Masters and MBA’s Ranking 2015/2016

W najnowszej edycji międzynarodowego rankingu Eduniversal, Uniwersytet Warszawski uplasował się wśród uczelni posiadających 4 na 5 tzw. Palmes of Excellence przyznawanych szkołom wyższym prowadzącym najlepsze w kraju, regionie lub na świecie kierunki i programy studiów o charakterze ekonomiczno-menedżerskim.

 

Pod koniec 2016 roku Wydział Zarządzania zajął I miejsce w Polsce i III w Europie Wschodniej, otrzymując po raz pierwszy w historii 5 tzw. „Palmes of Excellence”.

 

Pozostałe rankingi

Istnieją także zestawienia opracowywane na podstawie danych pozyskanych z Web of Science lub ze stron internetowych, np. Webometrics. Ranking ten mierzy aktywność i rozpoznawalność uczelni w sieci, a jego celem jest promocja otwartego dostępu do informacji, w tym publikacji naukowych. W 2016 roku Uniwersytet Warszawski zajmuje w nim 288. pozycję na świecie (122. miejsce w Europie), co oznacza awans o 186 miejsc w ciągu pięciu lat (w 2011 UW był na 474. miejscu). W grudniu 2016 roku w Transparent Ranking, który jest brany pod uwagę przy tworzeniu rankingu Webometrics, UW zajął 698. miejsce spośród 4999 uczelni.

Nature Index 2016 Rising Stars

Raport „Nature Index 2016 Rising Stars” podsumowuje osiągnięcia naukowe z ostatnich 4 lat. Opiera się o wskaźnik WFC (weighted fractional count), odnoszący się do dorobku publikacyjnego poszczególnych krajów i instytucji w 68 prestiżowych czasopismach z zakresu nauk przyrodniczych. Polska została wymieniona jako jeden z krajów, który odnotował najwyższy wzrost w rankingu.Uniwersytet Warszawski uwzględniono w rankingach instytucji, które zanotowały najwyższy wzrost wskaźnika WFC od 2012 roku: w zestawieniu ogólnoświatowym, gdzie zajęliśmy 96. miejsce, a także dla Europy Południowej i Wschodniej, w którym uplasowaliśmy się na 3. miejscu.

 

Więcej informacji >>