Uniwersytet Warszawski Uniwersytet badawczy

Uniwersytet dąży osiągnięcia statusu uczelni badawczej, wysiłki UW skupiają się m.in. na:

 

O poziomie uniwersyteckich badań świadczyć mogą obiektywne wskaźniki, jakimi są sukcesy wydziałów i jednostek naukowych.

  • W połowie 2012 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego po raz pierwszy przyznawało instytucjom polskiej nauki status KNOW – Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących. W konkursie wyróżniono 6 ośrodków, specjalizujących się w naukach ścisłych bądź medycznych.

 

Wśród KNOW-ów znalazło się Warszawskie Centrum Nauk Matematycznych, współtworzone przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, a także Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne, w którego skład wchodzi Wydział Chemii UW. Status przyznawany jest na 5 lat.

 

  • We wrześniu 2013 roku ogłoszono wyniki przeprowadzonej według nowych zasad parametryzacji jednostek naukowych (obowiązujące do 2017 roku). Wyniki te są brane pod uwagę np. podczas wyliczania dotacji statutowej (im wyższa ocena, tym wyższa dotacja). Spośród 963 ocenianych instytucji, 32% uzyskało kategorię A.

 

Po raz pierwszy przyznawano także kategorię A+, przeznaczoną dla ośrodków wzorcowych, prowadzących badania na najwyższym, światowym poziomie. Otrzymało ją 4% ośrodków. Ocenie poddano 29 jednostek Uniwersytetu Warszawskiego. 7 z nich znalazło się w elitarnej grupie A+: wydziały –  Historyczny, Psychologii, Fizyki, Chemii, Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Nauk Ekonomicznych, a także Centrum Nowych Technologii. Pozostałe otrzymały kategorię A (15) lub B (7).

 

Rozwój naukowy pracowników – stopnie i tytuły

W roku 2015 na Uniwersytecie uzyskano 325 stopni doktora, 91 stopni doktora habilitowanego. Nadano także 51 tytułów profesorskich.

Więcej o badaniach

Przydatne kontakty i linki:

Biuro Obsługi BadańKrakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

tel. 22 55 24 200

www.bob.uw.edu.pl

Biuro ds. Wspomagania Rozwoju  Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 727
fax 22 55 20 729

bwr.uw.edu.pl

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii   ul. Żwirki i Wigury 93

02-089 Warszawa

tel. 22 55 40 730

uott(at)uott.uw.edu.pl

www.uott.uw.edu.pl

Jednostki badawcze

wydziały

pozostałe jednostki naukowo-badawcze

Baza publikacji naukowych