Uniwersytet Warszawski Finansowanie nauki. Granty i subsydia

Finansowanie nauki. Granty i subsydia

Wysokość budżetu naukowego

420 mln zł wyniosły przychody Uniwersytetu Warszawskiego z działalności badawczej w 2015 roku, co stanowiło 1/3 budżetu uczelni. Dla porównania, dekadę temu – w 2005 roku kwota ta wynosiła 92 mln zł.

 

Szczegółowe dane dotyczące przychodów z działalności badawczej publikowane są co roku w Sprawozdaniu rocznym rektora UW (w załącznikach finansowych, m.in. sprawozdaniu o przychodach, kosztach i wyniku finansowym).

 

Środki na badania prowadzone na UW pochodzą z:

  • dotacji na działalność statutową
  • grantów agencji rządowych – Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

lista projektów finansowanych ze źródeł NCN w roku: 2014, 2015

lista projektów finansowanych ze źródeł NCBR w roku: 2014, 2015

  • programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

lista projektów finansowanych ze źródeł MNiSW w roku: 2014, 2015

  • innych programów krajowych, np. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

FNP przyznaje granty na realizację projektów naukowych oraz stypendia zagraniczne. Honoruje też najwybitniejszych polskich uczonych Nagrodą FNP, uznawaną za najważniejsze krajowe wyróżnienie naukowe. Laureatami Nagrody FNP jest 17 profesorów UW.

  • programów ramowych Unii Europejskiej

lista projektów finansowanych z programów ramowych w roku: 2012, 2013, 2014, 2015 – 7PR, 2015 – H2020

  • innych programów międzynarodowych

lista projektów finansowanych z programów międzynarodowych w roku: 2012, 2013, 2014, 2015

 

O równomiernym rozwoju uczelni świadczy dołączenie wydziałów humanistycznych i społecznych do grupy jednostek prowadzących największą liczbę projektów z zewnętrznym finansowaniem, zdominowanej dotychczas przez nauki ścisłe. W 2015 roku 11 wydziałów uzyskało na badania ponad 4 mln zł, w tym 6 reprezentujących dziedziny społeczne i humanistyczne.

Więcej o badaniach

Przydatne kontakty i linki:

Biuro Obsługi BadańKrakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

tel. 22 55 24 200

www.bob.uw.edu.pl

Statystyki 

Szczegółowe dane dotyczące finansowania badań naukowych oraz realizowanych projektów publikowane są w sprawozdaniach rocznych rektorach UW.

Wyniki konkursów

Informacje na temat grantów uzyskanych przez pracowników UW, realizowanych projektów oraz odkryć naukowych publikowane są na bieżąco na stronie internetowej w dziale aktualności.