Uniwersytet Warszawski Publikacje

7,5 tys. o tyle pozycji wzrasta rocznie dorobek pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Są wśród nich monografie, podręczniki, artykuły, edycje źródeł, recenzje, bibliografie oraz hasła encyklopedyczne. Wyniki badań naszych naukowców prezentowane są na łamach polskich czasopism i wielu obcojęzycznych magazynów, w tym periodyków wyróżnionych przez „Journal Citation Reports” oraz „European Reference Index for the Humanities”.

 

Szczegółowe informacje na temat większości publikacji uniwersyteckich naukowców prezentuje baza Bibliografia Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Informacje na temat publikacji naukowców UW znaleźć też można w Polskiej Bibliografii Naukowej – bazie utworzonej w ramach Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.

 

Dane liczbowe dotyczące dorobku publikacyjnego UW w kolejnych latach akademickich prezentowane są w Sprawozdaniach rocznych rektora UW.

 

Ranking naukowy, oparty na danych dotyczących publikacji

Od 2013 roku ukazuje się naukowy ranking polskich uczelni, oparty na danych dotyczących liczby publikacji i ich cytowań. Jego autorzy wykorzystują indeksy Hirscha (parametry naukometryczne pozwalające ocenić znaczenie dorobku poszczególnych naukowców). Analizowane są dane z bazy Instytutu Informacji Naukowej z Filadelfii (ISI), od początku jej istnienia. We wszystkich dotychczasowych edycjach zestawienia Uniwersytet Warszawski zwyciężył, wyprzedzając drugi w rankingu Uniwersytet Jagielloński oraz trzecią Politechnikę Warszawską.

Wyniki rankingu 2013

Wyniki rankingu 2014

Wyniki rankingu 2015

 

W innym opracowaniu przedstawiono listę najczęściej cytowanych polskich uczonych w czterech dziedzinach: nauk biomedycznych, fizycznych, chemicznych oraz łącznie matematyki, astronomii i nauk technicznych. Autorzy rankingu wykorzystali dane z bazy Science Citation Report za lata 1965-2001. W zestawieniu znalazło się 242 uczonych, których prace cytowano ponad tysiąc razy, w tym choć jedna musiała uzyskać wynik minimum 100 cytowań, zyskując tym samy status światowej „klasyki cytowań”. W dwóch dziedzinach – fizyce i chemii – najliczniejszą grupę stanowili pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego (łącznie 37 osób). W pozostałych dziedzinach w rankingu uwzględniono 7 naukowców z UW.

Zestawienie najczęściej cytowanych polskich uczonych

 

Zestawienie „Nature Index 2016 Rising Stars”Raport „Nature Index 2016 Rising Stars” podsumowuje osiągnięcia naukowe ośrodków badawczych z ostatnich 4 lat w oparciu o wskaźnik WFC (weighted fractional count), odnoszący się do dorobku publikacyjnego w 68 prestiżowych czasopismach z zakresu nauk przyrodniczych. Uniwersytet Warszawski w zestawieniu ogólnoświatowym zajął 96. miejsce, a w rankingu dla Europy Południowej i Wschodniej uplasował się na 3. miejscu.

Więcej informacji

 

Uniwersytet Warszawski wydaje własne, obcojęzyczne czasopisma.

Większość obcojęzycznych czasopism wydawanych przez UW, zgodnie z ideą Open Access, jest dostępna w całości on-line. Otwarty dostęp do wyników prac naukowych promuje na Uniwersytecie m.in. Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, prowadzące Wirtualną Bibliotekę Nauki oraz Centrum Otwartej Nauki. Publikacje uniwersyteckich uczonych dostępne są także w Bibliotece Otwartej Nauki, tworzonej od początku 2013 roku przez Centrum Cyfrowe – Projekt: Polska.