6 czerwca rozpoczyna się na Uniwersytecie Warszawskim rekrutacja na studia. Zapisy odbywają się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Przed rozpoczęciem rejestracji publikujemy cykl artykułów, o możliwościach, jakie daje swoim studentom Uniwersytet Warszawski. W tym materiale przedstawiamy m.in. rodzaje pomocy materialnej, prawnej i psychologicznej.

Na Uniwersytecie Warszawskim studenci, w zależności od potrzeb, mogą korzystać ze wsparcia materialnego, prawnego czy pomocy psychologicznej. Dla najzdolniejszych kandydatów, którzy wybiorą studia na UW utworzone zostało Stypendium na Start.

Wsparcie materialne

Osoby, które uczą się na Uniwersytecie Warszawskim, mogą ubiegać się o stypendia socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnościami oraz rektora dla najlepszych studentów. Od dwóch lat najzdolniejsi kandydaci, którzy podejmą studia na UW, otrzymują również Stypendium na Start. W ubiegłym roku to stypendium otrzymało 127 olimpijczyków oraz 72 wybitnych sportowców. Jego wartość wyniosła 12 tys. zł. Jedną z form pomocy na UW, dla osób, które z przyczyn losowych znajdą się w trudnej sytuacji życiowej, jest również zapomoga.

 

Stawki stypendiów i wysokość zapomogi ustalane są przed rozpoczęciem roku akademickiego. Szczegółowe informacje, kwoty obowiązujące w obecnym roku akademickim, a także zasady przyznawania wsparcia materialnego publikowane są na stronie Biura Pomocy Materialnej UW: www.bpm.uw.edu.pl.

Wsparcie psychologiczne

Centrum Pomocy Psychologicznej UW udziela bezpłatnego wsparcia studentom, doktorantom i pracownikom uczelni, którzy znajdują się w kryzysie psychicznym, potrzebują wsparcia psychologicznego lub pomocy np. w adaptacji do nowych obowiązków. Centrum prowadzi konsultacje psychologiczne, interwencje kryzysowe, zapewnia również indywidualne wsparcie psychologiczne, prowadzi psychoterapię grupową, warsztaty psychoedukacyjne, a także klub dla osób neuroróżnorodnych.

 

W CPP UW wsparcia udzielają psycholodzy, psychoterapeuci, specjaliści terapii środowiskowej, a także lekarze psychiatrzy. Od marca 2024 CPP UW obsługuje również Telefon zaufania. Dzwoniąc pod numer 22 552 44 24, członkowie społeczności UW mogą uzyskać bezpłatną pomoc psychologiczną. Eksperci dyżurują od godz. 10 do 22 od poniedziałku do piątku.

www.cpp.uw.edu.pl

Wsparcie prawne

Jednostki uczelni, które proponują wsparcie prawne:

  • Akademicka Poradnia Prawna – zapewnia bezpłatną pomoc prawną dla studentów warszawskich uczelni. Porady dotyczą spraw studenckich, m.in. regulaminów studiów czy pomocy materialnej, a także prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy oraz administracyjnego. W poradni dyżurują studenci IV roku Wydziału Prawa i Administracji UW, a nad jakością ich pracy czuwają eksperci z doświadczeniem w doradztwie prawnym. https://akademickaporadniaprawna.pl/
  • Klinika Prawa – działa przy Wydziale Prawa i Administracji UW, sprawy prowadzą studenci ostatnich lat studiów, pod nadzorem prawnika. Porady świadczone są nieodpłatnie. Mogą skorzystać z nich osoby, które ze względu na swoją sytuację materialną, nie są w stanie zapłacić za usługi zawodowego adwokata czy radcy prawnego. wpia.uw.edu.pl/pl/klinika-prawa
Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW wspiera studentów przewlekle chorych oraz tych, którym stan zdrowia utrudnia studiowanie w standardowym trybie. Studenci mogą otrzymać m.in. pokój w akademiku dostosowany do ich potrzeb, skorzystać z pomocy asystentów, transportu, ćwiczeń z instruktorem orientacji przestrzennej, konsultacji psychologa i lekarza psychiatry, usług tłumaczy języka migowego, zasobów Akademickiej Biblioteki Cyfrowej, specjalistycznego sprzętu komputerowego, notesów brajlowskich, programów udźwiękawiających i powiększających lub systemów wspomagających słyszenie.

www.bon.uw.edu.pl

Rozwiązywanie sporów i konfliktów

Uniwersytet Warszawski od lat prowadzi działania na rzecz polityki przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i innym zachowaniom niepożądanym na uczelni. To nie tylko procedury, które wprowadzane są na uczelni, ale również akcje informacyjne. Pomocy w rozwiązywaniu konfliktów, a także w sprawach dotyczących nierównego traktowania na Uniwersytecie Warszawskim udzielają: Ombudsman UW (rzeczniczka akademicka), Koordynator przeciwdziałania mobbingowi, Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów (mediacje), Rektorska Komisja ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji, a także Główny specjalista ds. równouprawnienia na UW. Zakres obowiązków i dane kontaktowe znajdują się na stronie: www.uw.edu.pl.