Zajęcia na Uniwersytecie Sorbońskim, w Heidelbergu czy Kopenhadze? Kursy, warsztaty, szkoły letnie i zimowe spędzone z rówieśnikami z zagranicznych uczelni? Semestr na innej uczelni krajowej lub zagranicznej? To tylko niektóre propozycje dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, które odbywają się w ramach Sojuszu 4EU+, programów Erasmus+ czy MOST.

 

UW jest członkiem Sojuszu 4EU+ i razem z innymi siedmioma europejskimi uczelniami (Uniwersytetem Sorbońskim, Uniwersytetem Genewskim, Uniwersytetem w Heidelbergu, Uniwersytetem Karola w Pradze, Uniwersytetem Kopenhaskim, Uniwersytetem w Mediolanie, Uniwersytetem Paris-Panthéon-Assas) współpracuje w obszarze kształcenia, badań, transferu technologii czy mobilności. Celem uczelni jest utworzenie jednego, wspólnego międzynarodowego kampusu.

 

Studenci i doktoranci mogą skorzystać z bogatej oferty inicjatyw edukacyjnych, które oferuje 4EU+. Wśród nich są m.in.

  • shared courses – zajęcia prowadzone przez uczelnie 4EU+,
  • warsztaty związane z tematyką programów flagowych,
  • szkoły letnie czy zimowe.

Tylko w semestrze letnim 2022/2023 i zimowym 2023/2024 z oferty shared courses skorzystało 214 studentów i doktorantów UW. Odbyły się m.in. szkoły letnie dotyczące walki z rakiem (4EU+ Against Cancer), morfologii grzybów (4EU+ Summer School: Fungal Morphology) czy szkoła jesienna dla doktorantów (Collegio Futuro).

 

UW razem z innymi uczelniami 4EU+ tworzy międzynarodowe studia wspólne np. Global Environment and Development (MERGED).

 

4EU+ stwarza możliwości udziału w projektach edukacyjnych i badawczych, na które można pozyskać granty. Aktualne propozycje dla studentów i doktorantów dostępne są w zakładce Get involved na stronie 4EU+ oraz w zakładce 4EU+ na stronie UW.

 

Erasmus+ to program Unii Europejskiej, dzięki któremu studenci, doktoranci i absolwenci mogą odbyć część studiów lub praktykę za granicą. Nauczyciele akademiccy mogą poprowadzić zajęcia w zagranicznych uczelniach partnerskich, a pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi odbyć szkolenia, podczas których mają możliwość zapoznania się m.in. z rozwiązaniami stosowanymi w innych instytucjach.

 

Od czasu trwania programu Erasmus (roku akademickiego 1998/1999) UW zrealizował ponad 40 tys. wyjazdów i przyjazdów, przyznano stypendia o wartości ponad 60 mln euro oraz przyjęto około 10 tys. studentów z uczelni partnerskich.

 

Dzięki programowi studenci i doktoranci UW mogą wyjechać zarówno do państw Unii Europejskiej i państw spoza UE, uczestniczących w programie, np. na Islandię, do Turcji czy Wielkiej Brytanii.

 

W roku akademickim 2022/2023 udział w programie Erasmus+ wzięło udział 974 studentów i doktorantów UW.

 

Wykaz uczelni partnerskich znajduje się na stronie Biura Współpracy z Zagranicą UW.

 

Na stronie BWZ UW dostępne są również informacje na temat innych programów mobilnościowych.

 

 

Studenci i doktoranci UW mogą również spędzić semestr lub cały rok na uczelni i innej niż macierzysta. Kandydaci mogą wybierać spośród dwudziestu polskich uniwersytetów.

 

Uczestnicy MOST-u realizują część programu studiów poza swoją uczelnią, co umożliwia im nawiązanie kontaktu z szerszym gronem specjalistów, korzystanie z księgozbioru innej jednostki oraz rozwój kompetencji miękkich. Udział w programie jest bezpłatny.

 

Z wymiany mogą skorzystać studenci nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia i jednolitych magisterskich lub pierwszego semestru studiów na studiach II stopnia, a także doktoranci po ukończeniu pierwszego roku kształcenia w szkole doktorskiej.

 

Rekrutacja do programu odbywa się dwa razy w roku. Do 15 maja trwają zapisy na semestr zimowy lub cały rok akademicki 2024/2025. Więcej informacji o programie MOST >>