Rozpoczęły się zapisy do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej. Na kandydatów czeka 330 miejsc w dwudziestu sześciu dyscyplinach naukowych. Rejestracja odbędzie się elektronicznie w serwisie Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

Na Uniwersytecie Warszawskim działają cztery szkoły doktorskie (Nauk Społecznych, Nauk Humanistycznych, Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska). Obecnie kształci się w nich ponad 1500 doktorantek i doktorantów. Młodzi badacze mogą realizować swoje badania naukowe w dwudziestu sześciu dyscyplinach nauki.

 

Rekrutacja do szkół doktorskich UW odbywa się elektronicznie poprzez serwis Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK). Zapisy dostępne będą w terminach:

  • 29 kwietnia–4 czerwca (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych oraz Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych);
  • 6 maja–17 czerwca (Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych);
  • 7 maja–18 czerwca (Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska).

Po zamknięciu zapisów w IRK odbywa się weryfikacja i ocena dokumentów kandydatów (propozycji projektu badawczego oraz osiągnięć naukowych). Kolejnym etapem są egzaminy (w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych) oraz rozmowy kwalifikacyjne (we wszystkich szkołach doktorskich). Wyniki rekrutacji będą dostępne na przełomie lipca i sierpnia.

 

Doktorat wdrożeniowy

Rozpoczęła się rekrutacja do szkół doktorskich w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Doktorat wdrożeniowy”. Program ten przeznaczony jest dla osób, które chciałyby realizować projekt doktorski we współpracy z pracodawcą – przedsiębiorstwem lub innym podmiotem gospodarczym. Efektem takiej współpracy będzie wdrożenie w miejscu pracy rozwiązań, które są przedmiotem rozprawy doktorskiej. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach szkół doktorskich i w IRK.

 

Stypendium na Start

Dla kandydatów z najlepszymi wynikami rekrutacyjnymi przygotowano Stypendium na Start, finansowane w całości ze środków Uniwersytetu Warszawskiego. Jego wysokość w roku akademickim 2023/2024 roku wyniosła 18 tys. zł (wypłacane jednorazowo). Stypendium otrzymuje 20% osób z najlepszymi wynikami w ramach każdej z dyscyplin.

 

Stypendia doktoranckie

Osoby kształcące się w szkołach doktorskich otrzymują stypendium doktoranckie przez okres 48 miesięcy. Stypendium wynosi obecnie 4242 zł brutto (przed oceną śródokresową) i 5340,90 zł brutto miesięcznie (po ocenie śródokresowej). Doktoranci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności otrzymują stypendium doktoranckie zwiększone o 1040,70 zł brutto miesięcznie.

 

Promotorzy

Ważnym i niezbędnym punktem przygotowań do rekrutacji jest znalezienie odpowiedniego promotora lub promotorki. Na stronie Forum Szkół Doktorskich znajduje się wyszukiwarka promotorów z biogramami nauczycieli akademickich, którzy chcą podjąć się opieki nad doktorantami.

 

Informacje dla kandydatów

Informacje o rekrutacji są na bieżąco publikowane na stronie internetowej szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego. Znajdują się tam również informacje o ofercie Uniwersytetu Warszawskiego dla doktorantów, w tym o wsparciu socjalnym, możliwościach finansowania badań, wyjazdów zagranicznych itp.

 

O wybranych szkołach doktorskich można przeczytać na poszczególnych stronach internetowych:

Spotkania online

Od 8 do 24 maja odbywają się spotkania online, podczas których omówione zostaną zasady rekrutacji do szkół doktorskich:

  • Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych – 14 maja, godz. 10.00–11.30 oraz 28 maja, godz. 12.00–13.30. Więcej informacji: https://sdnh.uw.edu.pl.
  • Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych – 17 maja, godz. 16.00 oraz 24 maja, godz. 16.00.