4 maja przewodniczący Zgromadzenia Republiki (parlamentu Portugalii) prof. Augusto Santos Silva wraz z portugalską delegacją odwiedził Uniwersytet Warszawski. Przed okolicznościowym wykładem na Wydziale Neofilologii z okazji Światowego Dnia Języka Portugalskiego goście spotkali się z prof. Alojzym Z. Nowakiem, rektorem UW.

Ustanowiony przez UNESCO Światowy Dzień Języka Portugalskiego obchodzony jest 5 maja. Z tej okazji 4 maja z okolicznościowym wykładem na Wydziale Neofilologii UW wystąpił prof. Augusto Santos Silva, przewodniczący Zgromadzenia Republiki (jednoizbowego parlamentu Portugalii). Polityk jest również naukowcem. Specjalizuje się w socjologii. W latach 90. był prorektorem Uniwersytetu w Porto. Podczas wykładu współorganizowanego przez Zakład Interdyscyplinarnych Badań nad Krajami Języka Portugalskiego ISIiI UW prof. Silva mówił m.in. o języku portugalskim jako języku globalnym w XXI wieku w kontekście doświadczenia krajów portugalskojęzycznych.

 

Podczas spotkania prof. Alojzego Z. Nowaka, rektora UW, z portugalską delegacją poruszono takie tematy, jak sytuacja szkolnictwa wyższego w Polsce i Portugalii, wspólne doświadczenia i oczekiwania dotyczące współpracy polsko-portugalskiej. Uniwersytet Warszawski odwiedzili również portugalscy posłowie oraz ambasador Portugalii w Polsce Luís Manuel Ribeiro Cabaço.