Od 8 do 10 maja w Walencji odbywa się V Międzynarodowe Spotkanie Rektorów „Universia”. Weźmie w nim udział prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW. Hasłem tegorocznego wydarzenia jest „Uniwersytet i Społeczeństwo”.

Podczas trzech dni obrad uczestnicy będą rozmawiać o roli szkół wyższych w sytuacji aktualnych wyzwań społecznych. Zastanowią się, co uczelnie mogą zrobić na rzecz bardziej zamożnego, egalitarnego i integracyjnego społeczeństwa. Debaty będą skupiały się wokół trzech zagadnień:

 

  • uczenie się przez całe życie,
  • promowanie przedsiębiorczości i innowacji,
  • sieci współpracy i połączenia między uczelniami z całego świata.

W V Międzynarodowym Spotkaniu Rektorów „Universia”, które jest jednym z najważniejszych wydarzeń w światowym szkolnictwie wyższym, udział weźmie około 700 rektorów z 14 krajów.

 

Spotkanie będzie transmitowane online. Szczegółowy program wydarzenia jest dostępny na stronie https://www.santander.com/en/press-room/specials/encuentro-internacional-rectores-universia/2023-valencia.