25 kwietnia w Ułan Batorze podpisane zostało porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Warszawskim a Mongolską Akademią Nauk. Wspólne działania dotyczyć będą m.in. projektów naukowo-badawczych, wymiany akademickiej oraz specjalistycznych programów szkoleniowych z zakresu orientalistyki, geografii i archeologii.

Podczas spotkania prezydenta RP Andrzeja Dudy i prezydenta Mongolii Ukhnaagiina Khürelsükha w Ułan Batorze w Mongolii 25 kwietnia zawarta została umowa o współpracy między Uniwersytetem Warszawskim a Mongolską Akademią Nauk (MAN). W imieniu Uniwersytetu Warszawskiego porozumienie z prezesem Mongolskiej Akademii Nauk prof. Dugerem Regdelem podpisał ambasador nadzwyczajny i pełnomocny RP w Mongolii Krzysztof Bojko.

 

Ze strony Uniwersytetu Warszawskiego w spotkaniu uczestniczyli prof. Agata Bareja-Starzyńska oraz dr Jan Rogala z Zakładu Turkologii i Ludów Azji Środkowej Wydziału Orientalistycznego.

 

Wspólne działania UW oraz MAN dotyczyć będą m.in. organizacji konferencji, inicjatyw o charakterze kulturowym, programów studiów, projektów naukowo-badawczych, wymiany akademickiej oraz specjalistycznych warsztatów i programów szkoleniowych.

 

Jak zaznacza prof. Agata Bareja-Starzyńska: – Umowa ma charakter ogólny i otwiera możliwości współpracy w wielu sferach, na przykład w zakresie mongolistyki, archeologii, geografii i geologii.

 

Z kolei prof. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej podkreśla szersze możliwości naukowo-badawcze, jakie otwiera zawarcie porozumienia: – W przypadku przyszłych badań archeologicznych szczególnie obiecujące są perspektywy dotyczące lepszego poznania początków kultury Scytów, panujących na stepach Azji i Europy Wschodniej od początków epoki żelaza i wywodzących się z terenów położonych w granicach współczesnej Mongolii. Ponadto planujemy realizować projekt interdyscyplinarny dotyczący importu bursztynu czy też innej żywicy kopalnej, na obszarach Azji i Europy. W przyszłych projektach uczestniczyć będą oczywiście pracownicy naukowi, doktoranci i studenci.

 

Współpraca z instytucjami mongolskimi

Na podstawie podpisanej 25 kwietnia umowy UW będzie współpracować z Mongolską Akademią Nauk w zakresie projektów i prac naukowo-badawczych, wymiany akademickiej oraz programów szkoleniowych. Aktualna umowa obejmuje okres 5 lat.

 

– Wydział Orientalistyczny realizuje z Mongolską Akademią Nauk wspólny projekt dotyczący opublikowania unikalnych materiałów statystycznych Mongolii z lat 1915–1916, przechowywanych w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie. Jesteśmy przekonani, że umowa umożliwi sfinalizowanie tego projektu i dalsze wspólne inicjatywy badawcze w zakresie mongolistyki – mówi prof. Bareja-Starzyńska.

 

– Nasza współpraca wydziałowa z Mongolską Akademią Nauk sięga jeszcze lat 80. ubiegłego wieku. Realizowaliśmy wtedy wyjazdy terenowe zarówno nauczycieli akademickich, jak i studentów geografii. Podczas takich pobytów prowadziliśmy badania geochemiczne w krajobrazach stepowych, czyli na terenach, jakich Polska nie posiada – opowiada prof. Sylwia Kulczyk, prodziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych ds. osobowych i współpracy z zagranicą.

 

W okresie od 17 czerwca 2019 roku do 16 czerwca 2022 roku Wydział Orientalistyczny oraz Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW współpracowały z National University of Mongolia w ramach umów wydziałowych dotyczących m.in. wymiany studentów i pracowników akademickich. Obecnie planowane jest przedłużenie współpracy z mongolską uczelnią oraz wydziałami Uniwersytetu Warszawskiego: Archeologii, Historii, Geografii i Studiów Regionalnych, a także Wydziałem Orientalistycznym.