20 kwietnia na Uniwersytecie Warszawskim odbył się wykład prof. Sahiby Gafarovej, Marszałek Parlamentu Republiki Azerbejdżanu. Wykład poświęcony był perspektywie Azerbejdżanu w zakresie współpracy i rozwoju.

Wykład prof. Gafarovej pt. „Dialogue and solidarity: Azerbaijan’s vision for cooperation and development” dotyczył perspektywy Azerbejdżanu w zakresie rozwoju tego kraju i współpracy międzynarodowej, w tym współpracy z polskimi uczelniami i instytucjami naukowymi.

 

– Dziękujemy za dotychczasową współpracę i jesteśmy przekonani, że relacje ekonomiczne i polityczne pomiędzy naszymi krajami będą rozwijane, a w szczególności pomiędzy naszymi uniwersytetami – powiedział prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

 

Wydarzenie odbyło się w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego. Podczas uroczystości prof. Alojzy Z. Nowak wręczył prof. Sahibie Gafarovej Medal Uniwersytetu Warszawskiego, który jest wyrazem uznania dla Marszałek Parlamentu Republiki Azerbejdżanu za działania na rzecz dialogu polsko-azerbejdżańskiego.

 

– Polsko-azerbejdżańskie tradycje i relacje są bardzo ważnym czynnikiem współpracy w zakresie edukacji, nauki, kultury i turystyki. Najnowsze projekty i wspólne działania Bakijskiego Uniwersytetu Słowiańskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego zbliżają nasze narody – podkreśliła prof. Sahiba Gafarova, Marszałek Parlamentu Republiki Azerbejdżanu.

 

Prof. Sahiba Gafarova jest absolwentką filologii rosyjskiej i angielskiej Uniwersytetu Języków Azerbejdżanu. W latach 2004–2020 pełniła funkcję prorektor ds. współpracy międzynarodowej Bakijskiego Uniwersytetu Słowiańskiego. W ramach stypendium Fulbrighta pracowała również w Institute for Women’s and Gender Studies Uniwersytetu Michigan. Na forum Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy przewodniczyła podkomisjom ds. równości płci, rasizmu i ksenofobii. Jest wieloletnią deputowaną parlamentu Azerbejdżanu, a od 2020 roku przewodniczy jego pracom jako marszałek.

 

Od 2018 roku na UW działa Centrum Studiów Azerbejdżańskich. Jednostka została założona w wyniku porozumienia między Wydziałem Orientalistycznym UW, Ambasadą Azerbejdżanu w Polsce a Instytutem Historii im. A. Bakikhanova Narodowej Akademii Nauk Azerbejdżanu przy wsparciu Agencji Promocji Rozwoju Międzynarodowego (AIDA) Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Azerbejdżanu. Celem jednostki jest popularyzacja wiedzy o historii, kulturze i języku azerbejdżańskim wśród polskich badaczy i studentów, a także nawiązanie współpracy i wymiany naukowej między krajami.