2 września na UW odbyło się spotkanie z Ministrem ds. Turystyki i Starożytności Egiptu. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz UW, MNiSW, MSZ oraz polskiego środowiska archeologicznego. Spotkanie dotyczyło zaangażowania polskich naukowców w poznawanie historii Egiptu.

Tematem spotkania, które odbyło się 2 września na UW z udziałem J.E. Khaleda El-Enany, Ministra ds. Turystyki i Starożytności Egiptu było zaangażowanie polskich badaczy w prace archeologiczne w Egipcie i ich znaczenie dla rozwoju egipskiej turystyki i gospodarki.

 

W spotkaniu wzięli udział: J.E. Hosam Alkaweesh, Ambasador Arabskiej Republiki Egiptu w Polsce, prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, dr Anna Budzanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, władze Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW i nowo powstałego Wydziału Archeologii, a także przedstawiciele MSZ, UNESCO-Poland, Muzeum Archeologicznego w Krakowie, Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, Instytutu Archeologii i Etnologii PAN i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

W spotkaniu uczestniczyli również kierownicy ponad 10 ekspedycji archeologicznych pracujących na terenie Egiptu. Ekspedycje te, prowadzone z udziałem naukowców z różnych instytucji, działają pod auspicjami Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW lub korzystają ze wsparcia Stacji Badawczej w Kairze CAŚ UW.

 

W swoim wystąpieniu minister El-Enany zdefiniował rolę, jaką powinny odgrywać zagraniczne instytuty archeologiczne w Egipcie, takie jak Stacja Badawcza w Kairze CAŚ UW, a także przypomniał jak ważne są badania nad starożytnością dla rozwoju egipskiej turystyki. Minister El-Enany podkreślił także znaczenie współpracy między instytutami archeologicznymi a Ministerstwem dla kształcenia kadr lokalnych i przygotowywania wspólnych strategii badawczych i rozwojowych.

 

Jak zadeklarował dr Artur Obłuski, dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, jest to wizja, która jest zgodna z planami jednostki w kwestii profilowania działalności swoich ekspedycji archeologicznych. W kolejnych latach jeszcze większy nacisk ma zostać położony na kwestię konserwacji zabytków i udostępniania badanych stanowisk archeologicznych dla zwiedzających. Ma to być również częścią działań CAŚ UW na rzecz budowy potencjału lokalnej administracji w zarządzaniu dziedzictwem archeologicznym.

 

Spotkanie zbiegło się w czasie z obchodami 100-lecia archeologii na Uniwersytecie Warszawskim, które zainaugurował wernisaż wystawy „Magna Scientia Antiquitatis” poświęconej historii dokonań badaczy z UW.