Od 1 września 2020 roku na Uniwersytecie funkcjonuje 5 nowych wydziałów: Wydział Archeologii, Wydział Filozofii, Wydział Historii, Wydział Socjologii oraz Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce.

 

Zgodnie z zarządzeniem rektora UW z 15 czerwca 2020 roku w sprawie przekształcenia Wydziału Historycznego: Instytut Archeologii stał Wydziałem Archeologii, Instytut Historyczny – Wydziałem Historii, a Wydział Historyczny – Wydziałem Nauk o Kulturze i Sztuce.

Zarządzenie nr 129 rektora UW z 15 czerwca 2020 roku w sprawie przekształcenia Wydziału Historycznego >>

 

Zgodnie z zarządzeniem rektora UW z 10 czerwca 2020 roku w sprawie przekształcenia Wydziału Filozofii i Socjologii: Instytut Filozofii stał się Wydziałem Filozofii, a Wydział Filozofii i Socjologii – Wydziałem Socjologii.

Zarządzenie nr 124 rektora UW z 10 czerwca 2020 r. w sprawie przekształcenia Wydziału Filozofii i Socjologii >>

 

Liczba uniwersyteckich wydziałów wzrosła do 24: www.uw.edu.pl/uniwersytet/wydzialy-i-jednostki