Uniwersytet Warszawski otrzymał status uczelni badawczej w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa doskonałości”. Wniosek UW został oceniony najwyżej spośród wszystkich zgłoszonych do programu.

Wygrana w konkursie Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza to potwierdzenie wysokiej jakości naszych badań i kształcenia. Otrzymane w ramach programu środki finansowe pozwolą nam na realizację naszych ambitnych planów. Dzisiejszy dzień jest powodem do satysfakcji dla tych wszystkich, którzy ciężko pracowali, przygotowując wniosek w imieniu Uniwersytetu Warszawskiego. Chciałbym im wszystkim serdecznie podziękować – prof. Marcin Pałys, rektor UW

Możliwość starania się szkół wyższych o status uczelni badawczej wprowadziła ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Pod koniec marca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło pierwszy konkurs „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Wnioski w konkursie uniwersytety mogły składać od 15 maja do 24 czerwca. Wpłynęło 20 zgłoszeń. W ramach konkursu resort nauki wyłonił 10 szkół wyższych. Zwycięzcy będą w latach 2020-2026 otrzymywać zwiększoną o 10% kwotę subwencji, która zastąpiła dotychczasowe strumienie finansowania polskich uczelni.

 

Wniosek całego środowiska

– Inicjatywa doskonałości to przedsięwzięcie spinające klamrą inne działania strategiczne prowadzone na uniwersytecie od kilku lat – mówi prof. Marcin Pałys, rektor UW. – Rozwijamy bazę infrastrukturalną w ramach programu wieloletniego, a także nowoczesną dydaktykę poprzez program zintegrowanego rozwoju. Uczestniczymy w sojuszu 6 uczelni badawczych 4EU+, które otrzymały status uniwersytetu europejskiego. Planujemy federalizację z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Realizujemy granty European Research Council i inne przedsięwzięcia międzynarodowe, np. Knowledge and Innovation Community – dodaje rektor.

 

Wniosek UW nagrodzony przez ministerstwo powstał w ramach szerokich konsultacji. – Zapytaliśmy naszych naukowców, w jakich dziedzinach ich zdaniem uniwersytet powinien się rozwijać i prowadzić badania naukowe. To środowisko uniwersyteckie wskazało obszary priorytetowe, w ramach których chcemy skupić swoje działania w najbliższym czasie. Reprezentują one zarówno nauki ścisłe i przyrodnicze, jak i humanistyczne oraz społeczne – podkreśla dr. hab. Maciej Duszczyk, prorektor UW ds. naukowych. W pracach nad wnioskiem uczestniczyło w sumie około 150 pracowników.

W ramach inicjatywy doskonałości uniwersytet planuje rozwijać 5 priorytetowych obszarów badawczych, które są związane z najważniejszymi współczesnymi wyzwaniami społecznymi.

 

Uniwersytet planuje działania, które służyć mają rozwojowi badań oraz wzrostowi jakości oferowanego kształcenia. Program inicjatywa doskonałości został pomyślany tak, aby mogli z niego korzystać nauczyciele akademiccy, doktoranci, studenci oraz pracownicy administracji.

Planowane są m.in.: program stypendiów zagranicznych dla naukowców obejmujących środki na stworzenie zespołu badawczego po powrocie na UW, dofinansowanie wyjazdów na konferencje i szkoły dla pracowników, doktorantów i studentów, rozwój istniejącego na uczelni programu wewnętrznych grantów, szkolenia z zakresu kompetencji miękkich (np. pisania artykułów, prezentowania wyników naukowych, zarządzania projektami), program dla profesorów wizytujących, nowe kierunki studiów powiązane z priorytetowymi obszarami badawczymi, system stypendialny i obozy naukowe dla najlepszych kandydatów, przedszkole na Ochocie oraz punkty opieki nad dziećmi w Śródmieściu.

 

 

Mocne strony UW

Uniwersytet Warszawski został oceniony najwyżej spośród wszystkich uczelni uczestniczących w konkursie. Recenzenci podkreślali, że uniwersytet już dziś prowadzi wysokiej jakości badania w ramach wskazanych przez siebie priorytetowych obszarów badawczych oraz że wybrana przez UW tematyka jest ściśle związana z globalnymi wyzwaniami. Zwracali również uwagę na mocne strony UW, takie jak dotychczasowe sukcesy naukowe, dobrze rozwinięta współpraca międzynarodowa oraz nowoczesna infrastruktura. Pozytywnie oceniono plany uczelni dotyczące wspierania naukowców w podnoszeniu ich zdolności do publikowania i budowania międzynarodowej pozycji. Uznanie zyskały również opisane we wniosku programy wspierania młodych talentów (program mentorski dla post-doców, program mobilnościowy, system wewnętrznych grantów). Recenzenci zwracali też uwagę, że podniesieniu potencjału badawczego uniwersytetu sprzyja proces zacieśniania współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Wyniki konkursu na uczelnie badawcze zostały ogłoszone 30 października podczas uroczystości zorganizowanej przez MNiSW w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim: