Zakończył się drugi etap projektu „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy” skierowanego do studentów kierunków humanistycznych i społecznych. Ponad 50 podpisanych umów i przyznanych stypendiów to jego wybrane osiągnięcia, które przedstawiono podczas IV Giełdy Współpracy.

„Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy” to projekt adresowany do studentów kierunków humanistycznych i społecznych. Jego założeniem było przygotowanie prac licencjackich i magisterskich odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

 

25 października w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się IV Giełda Współpracy, w ramach której podsumowano drugi etap projektu polegający na testowaniu modelowych rozwiązań mających wspierać komunikacyjnie, prawnie i organizacyjnie przygotowywanie aplikacyjnych prac dyplomowych. Zaprezentowano wnioski i osiągnięcia z dwóch lat realizacji. Studenci mogli się też wymienić doświadczeniami z promotorami oraz partnerami. Podczas wydarzenia uroczyście wręczono dyplomy ukończenia projektu uczestnikom.

W ramach projektu „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy”:

  • podpisano 59 umów trójstronnych na realizację prac dyplomowych;
  • 52 prace licencjackie i magisterskie objęto stypendium. Ich autorami są studenci z sześciu Wydziałów UW: „Artes Liberales”; Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii; Filozofii i Socjologii; Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych; Polonistyki oraz Psychologii;
  • prace powstały pod kierunkiem 37 promotorów we współpracy z 47 firmami, instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.

Projekt umożliwił również przygotowanie warsztatów dla studentów w ramach Akademii Dyplomanta. Dotyczyły one własności intelektualnej, strategii współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, rynku pracy i komunikacji z pracodawcą. Zrealizowano również warsztaty dla kadry dydaktyczno-naukowej poświęcone tutoringowi i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zmodernizowano system USOS pod kątem aplikacyjnych prac dyplomowych, a także serwis Biurokarier.edu.pl, umożliwiając pracodawcom publikację ofert współpracy ze studentami przygotowującymi prace dyplomowe. Przeprowadzono też kilkanaście spotkań promocyjno-informacyjnych.

 

Projekt „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy” realizowany jest w latach 2017-2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego budżet przekracza 1,3 mln zł. Projektem zarządza Biuro Karier UW.

Więcej informacji o IV Giełdzie Współpracy i projekcie znajduje się na stronie innohuman.biurokarier.uw.edu.pl.