7 listopada przedstawiciele sojuszu 4EU+ i innych laureatów pilotażowego konkursu Komisji Europejskiej „European Universities” spotykają się w Brukseli, by zainaugurować realizację tej inicjatywy. W czerwcu KE wyłoniła 17 z 54 konsorcjów uczelni. Otrzymały one grant na rozwój współpracy w dziedzinie kształcenia, badań, transferu technologii oraz mobilności.

4EU+ to sojusz sześciu europejskich uczelni badawczych: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Karola, Uniwersytetu w Heidelbergu, Uniwersytetu Kopenhaskiego, Uniwersytetu Sorbońskiego i Uniwersytetu Mediolańskiego. Razem uczelnie chcą wspólnie prowadzić badania i kształcić studentów, tworzyć inicjatywy związane z innowacyjnością, transferem technologii i społeczną odpowiedzialnością uczelni. W czerwcu Komisja Europejska przyznała sojuszowi grant w pilotażowym konkursie „European Universities” finansowanym z programu Erasmus+. Więcej informacji >>

 

Inauguracja wybranych w jego ramach projektów odbywa się 7 listopada w Brukseli. Wezmą w nim udział rektorzy, prorektorzy i studenci reprezentujący uczelnie ze zwycięskich konsorcjów, jak również ministrowie szkolnictwa wyższego z UE oraz Tibor Navracsics, komisarz UE ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu.

 

Przedstawicielami sojuszu 4EU+ będą rektorzy lub członkowie Komitetu Sterującego z poszczególnych uczelni, a także reprezentanci studentów.

 

Spotkanie będzie podzielone na dwie części. W ramach pierwszej zaplanowano rozmowy dotyczące planów realizacji pilotażowych projektów oraz wsparcia, jakie można otrzymać ze strony państw członkowskich oraz Komisji Europejskiej. Oprócz sesji plenarnych uczestnicy wezmą udział w grupach roboczych oraz interaktywnych warsztatach typu „world-café”.

 

Druga część spotkania poświęcona będzie kolejnemu konkursowi „Europejskie uniwersytety” oraz roli i zadaniom, jakie stają przed europejskimi sojuszami uczelni. Rektor Uniwersytetu Sorbońskiego, prof. Jean Chambaz, sprawujący aktualnie funkcję przewodniczącego sojuszu 4EU+, został zaproszony do udziału w panelu dyskusyjnym „Vision on the European Universities”. W panelu wezmą udział także przedstawicielka aktualnie sprawującej prezydencję w Radzie EU Finlandii Hanna Kosonen (fińska minister nauki i kultury), Manuel Heitor (minister nauki, technologii i szkolnictwa wyższego Portugalii), reprezentująca sojusz uczelni CIVIS Astrid Söderbergh Widding (rektor Uniwersytetu Sztokholmskiego) oraz reprezentujący sojusz YUFE Kostas Giorgiades (student Uniwersytetu Cypryjskiego).

 

Następnego dnia (8 listopada) odbędzie się spotkanie inauguracyjne dla menedżerów pilotażowych projektów „Europejskie uniwersytety” oraz przedstawicieli administracji uczelni, którzy będą odpowiedzialni za zarządzanie projektem. Przedstawione zostaną zasady administracyjne i finansowe, które należy wziąć pod uwagę podczas realizacji projektu, w tym procedury wprowadzania zmian w projekcie, obowiązki sprawozdawcze i monitorujące.