Gdy 23 lutego 2014 roku oficjalnie rozpoczęliśmy jubileuszowe odliczanie, na zegarze wiszącym u szczytu Dawnej Biblioteki jaśniała liczba 1000. Dziś do uroczystych obchodów zostało nam już nieco ponad 850 dni, a nawet mniej, bo 19 listopada 2016 roku będzie co prawda momentem kulminacyjnym obchodów, ale jubileuszowy będzie cały rok akademicki 2015/2016.

 

Komitet organizacyjny pod przewodnictwem prof. Tadeusza Tomaszewskiego, prorektora UW ds. zasobów ludzkich i kształcenia ustawicznego, pracuje od ubiegłego roku. Pierwsze decyzje już znamy – rozstrzygnięto konkurs na logo i hasło jubileuszu. Senat uczelni przyjął uroczystą uchwałę, a komitet redakcyjny 13-tomowej serii „Monumenta Universitatis Varsoviensis” szykuje do druku pierwsze publikacje. Na spotkania komitetu, które odbywają się raz w tygodniu, zapraszani są przedstawiciele różnych grup uniwersyteckiej społeczności.

Zobacz więcej

 

W połowie lipca pracę rozpocznie koordynator obchodów – p. Ewelina Pękała, która czuwać będzie nad dopięciem wszystkich wydarzeń, inicjatyw i projektów na ostatni guzik.

 

Patronat nad obchodami zgodziły się objąć Telewizja Polska oraz Polskie Radio, umowy w tej sprawie zostaną uroczyście podpisane 16 oraz 17 lipca. Dzięki porozumieniu tematy związane z wyjątkową rolą i misją Uniwersytetu obecne będą na wszystkich antenach telewizyjnych i radiowych mediów publicznych. Pozwoli to uczynić jubileusz największej i najlepszej polskiej uczelni świętem nie tylko społeczności UW, ale też ważnym wydarzeniem w życiu miasta i całego kraju. Rok akademicki 2015/2016 będzie doskonałą okazją do dyskusji na temat przyszłości polskiej nauki, a także jej roli w rozwoju Polski i jej innowacyjności. Współpraca z mediami umożliwi wyjście z tą ważną debatą poza środowisko akademickie i nadanie jej rangi dyskusji ogólnopolskiej.

 

W jubileusz uczelni angażują się także wydziały. Instytut Polonistyki Stosowanej zorganizował konkurs dla doktorantów i młodszych pracowników naukowych na pracę związaną z dwustuleciem UW. Z kolei studenci Instytutu Dziennikarstwa w ramach zajęć opracowali kampanie PR-owe związane z jubileuszem. Padło wiele pomysłów, studenci zaproponowali m.in. specjalny pokaz w parku fontann przy Wiśle, podświetlenie Pałacu Kultury i Nauki, świetlną iluminację archiwalnych zdjęć UW na budynkach przy Krakowskim Przedmieściu (tzw. architectural mapping) oraz stworzenie parku miniatur na kształt zabytkowego kampusu i muralu poświęconego Uniwersytetowi. Komitet organizacyjny rozważa wykorzystanie części propozycji. Wstępny program obchodów znany będzie do końca wakacji.