Przegląd sukcesów naukowych, aktualna oferta studiów, najnowsze inwestycje, współpraca z biznesem i otoczeniem społecznym oraz pozycja uczelni na świecie – to tylko niektóre tematy poruszone w sprawozdaniu z działalności uczelni. Dokument podsumowujący ubiegłoroczne osiągnięcia Uniwersytetu został zatwierdzony przez Senat UW 25 czerwca. Znaleźć w nim można informacje na temat wielu nowych projektów i inicjatyw, a także aktualne dane statystyczne.

 

– „Nie ma bogactwa ponad ludzi” – to słowa Jeana Bodina, wybitnego XVI-wiecznego teoretyka państwa. Taki był też tytuł wykładu inauguracyjnego, wygłoszonego przez prof. Marka Okólskiego w trakcie inauguracji tego roku akademickiego. To także dobre motto „Sprawozdania z działalności naszej uczelni” – napisał we wstępie do dokumentu prof. Marcin Pałys, rektor UW. – Uniwersytet to jego ludzie – pracownicy, doktoranci i studenci. To dzięki ich pracy i wysiłkowi uczelnia bardzo dobrze sobie radzi nawet w niełatwym czasie zmian demograficznych i społecznych, a także zmian warunków, w jakich funkcjonują uczelnie. Dane zaprezentowane w sprawozdaniu mówią same za siebie. Ani kryzys gospodarczy, ani niż demograficzny nie odbiły się negatywnie na kondycji uczelni. Wydaje się nawet, że zmiany demograficzne stały się impulsem do zmian w sposobie funkcjonowania uczelni, które w przyszłości mogą przynieść jej same korzyści – podkreślił rektor.

 

Podsumowanie 2013 roku potwierdza, że Uniwersytet jest nie tylko największą polską uczelnią, ale też w wielu dziedzinach najlepszą. UW posiada największy budżet naukowy, przekraczający 350 mln zł. Zdobył najwięcej grantów Europejskiej Rady ds. Badań, subsydiów Narodowego Centrum Nauki oraz kategorii A+, przyznawanych przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Jest także najchętniej wybieraną przez obcokrajowców polską uczelnią.

 

Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdania z ubiegłych lat dostępne są tutaj.