11 marca w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich odbyło się spotkanie podsumowujące dotychczasową pomoc udzieloną przez Uniwersytet Warszawski Ukrainie i Ukraińcom w Warszawie. Jego organizatorem było Centrum Badań nad Kulturą Warszawy UW.

Otwarte przez rektora UW prof. Alojzego Z. Nowaka spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń w zakresie wsparcia na rzecz Ukrainy (pomoc materialna, kursy językowe, aplikacje, filmy, warsztaty etc.), jakiego dotychczas udzieliły wybrane z uniwersyteckich jednostek.

 

­– Uniwersytet Warszawski przygotował dla Ukraińców nieodpłatnie około 2100 miejsc na studiach oraz około 1100 miejsc w akademikach. Udostępnił również około 100 miejsc dla rodzin ukraińskich, centra pomocy psychologicznej i prawniczej, około 100 miejsc pracy dla nauczycieli akademickich z Ukrainy. Przygotowane i przeprowadzone zostały kursy języka polskiego oraz wiele kursów przedmiotowych online. Na początku agresji zakupiono i przesłano do Ukrainy wiele pakietów pomocy sanitarnej – powiedział prof. Alojzy Z. Nowak.

 

O podjętych akcjach mówili też m.in. prof. Hubert Kowalski, dyrektor Muzeum UW, Agata Wroczyńska z Uniwersytetu Otwartego UW, a także prof. Elżbieta Wichrowska, dyrektor Centrum Badań nad Kulturą Warszawy UW, które było organizatorem spotkania.

 

Centrum Badań nad Kulturą Warszawy UW, podobnie jak wiele innych jednostek UW, zaangażowało się w pomoc edukacyjną dla uchodźców z Ukrainy, którzy pojawili się w Polsce po wybuchu wojny 24 lutego 2022 roku. Od ponad pół roku, na zlecenie m.st. Warszawy, Centrum realizuje projekt „Nauka języka polskiego dla cudzoziemców w perspektywie cywilizacji europejskiej oraz historii i współczesności Warszawy”, przy wsparciu finansowym Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF. Idea projektu wiąże kilka elementów: naukę języka polskiego wraz z wiedzą kulturowo-cywilizacyjną dotyczącą historii i kultury Warszawy w kontekście polskim oraz europejskim.

 

Obok klasycznych lektoratów Centrum oferuje konwersatoria lingwistyczno-tematyczne; organizowane są też lingwistyczne spacery po Warszawie (prowadzone przez pracowników Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego), warsztaty muzealne i taneczne. Powstała też aplikacja – gra edukacyjna („Graj w polski w Warszawie”) służąca kształceniu języka przy równoczesnym poznawaniu najciekawszych i najważniejszych miejsc Warszawy, historii i symboliki.

 

Zrealizowano również cykle filmowych materiałów dotyczących problemów polskiej fonetyki – „Wymowa polska w teorii i praktyce”. Centrum opracowuje dodatkowo podręczniki do nauki języka polskiego. Współpracują z nim pracownicy naukowi z ośrodków ukraińskich, m.in. z Iwano-Frankiwska czy Charkowa.

 

Podczas spotkania można było również posłuchać o działaniach Ukraińców w Warszawie, m.in. w kontekście ochrony zdrowia, kulinariów, dziennikarstwa czy kultury. Zaprezentowano także ekspozycję obrazów ukraińskich malarek – Dzvinki Kostyshyn oraz Olhi Bartysh, których prace znajdują się w zbiorach prywatnych kolekcjonerów w Europie i USA. Eksponowane obrazy można było nabyć. Połowa dochodu ze sprzedaży zostanie przekazana na cele walczącej Ukrainy.

 

W spotkaniu wzięli udział m.in. członkowie Zespołu Rektorskiego UW, przedstawiciele m.st. Warszawy, jak również członkowie społeczności Uniwersytetu.