28 lutego na Uniwersytecie Warszawskim odbył się kolejny wykład z cyklu „8 wykładów na Nowe Tysiąclecie”. O napaści Rosji na Ukrainę mówił prof. Adam Daniel Rotfeld z Wydziału „Artes Liberales” UW.

Prof. Adam Daniel Rotfeld jest ekspertem w zakresie spraw międzynarodowych. Pełnił liczne funkcje w krajowych i zagranicznych instytucjach. Był m.in. dyrektorem Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem i członkiem Rady Konsultacyjnej Sekretarza Generalnego ONZ ds. Rozbrojenia. Współprzewodniczył Polsko-Rosyjskiej Grupie do Spraw Trudnych. Brał też udział w pracach Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Zasiadał w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. W 2005 roku był ministrem spraw zagranicznych.

 

Jako badacz interesuje się przede wszystkim kwestiami prawa i bezpieczeństwa międzynarodowego. Jest autorem licznych publikacji naukowych w tym zakresie. Wykłada na Wydziale „Artes Liberales”.

28 lutego był prelegentem podczas kolejnego spotkania z cyklu „8 wykładów na Nowe Tysiąclecie”. W auli Starej Biblioteki na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu mówił o celach, motywach i oczekiwaniach związanych z trwającą wojną w Ukrainie.