13 marca Uniwersytet Warszawski podpisał z Biurem Planowania Rozwoju Warszawy porozumienie dotyczące współpracy przy realizacji kształcenia z zakresu planowania przestrzennego.

Umowa przewiduje współpracę przy realizacji zajęć z zakresu planowania przestrzennego, w szczególności z perspektywy urbanistycznej i prawnej, dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego. Jednym z pierwszych działań będzie udział w realizacji warsztatów pn. „Planowanie przestrzenne w praktyce. Perspektywa urbanistyczna i prawna”, przeznaczonych dla studentów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych oraz Wydziału Prawa i Administracji. Zajęcia prowadzone będą przez dr Monikę Pękalską (WGSiR) oraz dr. Aleksandra Jakubowskiego (WPiA). Warsztaty są finansowane w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego (ze środków unijnych, program: „Studenci dla otoczenia”).

 

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy zadeklarowało również organizację praktyk zawodowych dla studentów w zakresie zadań z zakresu planowania przestrzennego. UW wraz z Biurem będzie też prowadziło kształcenie dla podmiotów zewnętrznych, w tym dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego i planistów przestrzennych, zwłaszcza w związku z planowanymi zmianami prawa dotyczącego planowania przestrzennego. Ponadto nowy partner jako interesariusz społeczno-gospodarczy będzie zaangażowany w opiniowanie programów studiów na kierunkach związanych z jego działalnością oraz będzie udzielał wskazówek i sygnalizował potrzeby w tym zakresie służące doskonaleniu jakości kształcenia.

 

Porozumienie zostało podpisane 13 marca przez prorektora UW ds. studentow i jakości kształcenia prof. Sławomira Żółtka oraz Bartosza Rosłana, prezesa Biura Planowania Rozwoju Warszawy S.A. Umowa wpisuje się w działania Uniwersytetu Warszawskiego na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju.