Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła wyniki Programu stypendialnego im. Bekkera, w ramach którego agencja wspiera rozwój kariery naukowej polskich badaczy poprzez finansowanie staży podoktorskich lub projektów naukowych w ośrodkach zagranicznych. Wśród 126 laureatów jest 13 osób z Uniwersytetu Warszawskiego.

 

 • dr hab. Michał Głowacki z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii otrzyma 151 tys. zł na projekt „Media i kultury kreatywne w sąsiedztwie”, który będzie realizowany na Vrije Universiteit Brussel w Belgii;
 • dr hab. Dominik Gront z Wydziału Chemii uzyskał 67 tys. zł na projekt „Zastosowanie dedykowanych bibliotek fragmentów oraz metod gruboziarnistych do modelowania”, będzie go realizował na Johns Hopkins University w Stanach Zjednoczonych;
 • dr inż. Piotr Hańczyc z Wydziału Fizyki będzie prowadził badania zatytułowane „Generacja białego światła laserowego w układach blaszek amyloidu domieszkowanych barwnikami luminescecyjnymi” na szwedzkim Linköpings Universitet, otrzymał 295 tys. zł dofinansowania;
 • dr Michał Hapka z Wydziału Chemii wyjedzie na Uniwersytet Południowej Danii, gdzie zrealizuje projekt „CAS-w-GVB: nowa metoda obliczeniowa do opisu układów silnie skorelowanych”, przyznano mu 187 tys. zł;
 • dr Kamil Kowalski z Centrum Nowych Technologii uzyskał 397 tys. zł na badania „Heterogenność jąder komórkowych w pojedynczych włóknach mięśniowych jako potencjalny mechanizm sarkopenii”, projekt będzie prowadzony w Niemczech w Fritz Lipmann Institute;
 • dr Michał Lesiuk z Wydziału Chemii otrzymał stypendium w Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH Zurich) w Szwajcarii, uzyskał 151 tys. zł na badania „Metoda jawnie skorelowanych funkcji Gaussa z zastosowaniem przybliżenia zamrożonego rdzenia”;
 • dr Anna Nicińska z Wydziału Nauk Ekonomicznych uzyskała 93 tys. zł na badania „Edukacja komunistyczna i zdrowie w późniejszym życiu”, będzie je realizować w Wielkiej Brytanii w London School of Economics and Political Science;
 • dr Maria Nowak z Wydziału Prawa i Administracji to autorka projektu „Sieci prawne w regionie tebańskim”, otrzymała 165 tys. zł  na odbycie stypendium na Universiteit Leiden w Holandii;
 • dr hab. Zbigniew Remin z Wydziału Geologii otrzyma 91 tys. zł i będzie realizował projekt „Dwie półkule, dwa światy belemnitowe – synchroniczne zmiany faunistyczno-ewolucyjne na przełomie kampanu i mastrychtu (górna kreda) w poszukiwaniu globalnej przyczyny” w Institute of Geological and Nuclear Sciences w Nowej Zelandii;
 • dr Konrad Werner z Wydziału Filozofii i Socjologii wyjedzie do Stanów Zjednoczonych na University of Pittsburgh, przyznano mu 172 tys. zł na projekt „Zjawisko izolacji poznawczej. Ucieleśniona niewiedza a problem konstrukcji niszy poznawczej”;
 • dr Michał Wilczewski z Wydziału Lingwistyki Stosowanej na włoskim University of Bologna zrealizuje projekt „Badania nad doświadczeniami studentów międzynarodowych w kontekstach europejskich i pozaeuropejskich”, otrzymał 205 tys. zł;
 • dr hab. Bartosz Wilczyński z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki będzie zajmował się „Matematycznym modelowaniem regulacji genów przez czynniki Rbf1 i Rbf2 na podstawie danych z sekwencjonowania RNA z pojedynczych komórek” na Michigan State University w Stanach Zjednoczonych, zyskał stypendium w wysokości 139 tys. zł;
 • dr Ewa Zawojska z Wydziału Nauk Ekonomicznych otrzymała 228 tys. zł na projekt „Ujawnianie preferencji w ekonomicznych badaniach wyceny”, który zrealizuje na amerykańskim Cornell University.

Laureaci spędzą w zagranicznych ośrodkach od 3 miesięcy do 2 lat.

 

Pełna lista laureatów dostępna jest na stronie NAWA >>