Zakończyło się głosowanie na najważniejszy wyraz minionego roku. Wyniki internetowego plebiscytu i rozstrzygnięcie kapituły językoznawców poznamy 3 stycznia o godz. 12. Briefing prasowy poświęcony słowom 2019 roku odbędzie się w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego.

Konkurs na najważniejsze słowo ostatnich dwunastu miesięcy zorganizowany został przez Uniwersytet Warszawski już po raz dziewiąty.

 

Głosowanie w konkursie internetowym zakończyło się 31 grudnia. Uczestnicy plebiscytu mogli oddać swój głos na dwa sposoby – wybierając słowo albo wyrażenie z listy udostępnionej przez organizatorów lub poprzez zgłoszenie własnej propozycji. Proponować można było rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki lub inne części mowy, a także krótkie zwroty i wyrażenia. Zagłosować mógł każdy, w głosowaniu obowiązywał jednak dzienny limit pięciu głosów przypadających na jeden adres IP. W konkursie internetowym zwycięży słowo z największą liczbą zgłoszeń.

 

Katalog słów do wyboru powstaje na podstawie najbardziej kluczowych wyrazów z polskich dzienników, które są monitorowane w ramach projektów Słowa dnia i Słowa na czasie. Lista jest co miesiąc aktualizowana. W tegorocznym plebiscycie znalazły się na niej m.in. takie słowa jak „klimat” i „inflacja” czy „niezawisłość”.

 

Niezależnie od głosowania internetowego, wyboru Słowa Roku dokonuje także kapituła konkursu. W zeszłym roku najważniejszym słowem wybranym zarówno przez internautów, jak i kapitułę okazała się „konstytucja”.

 

W skład kapituły plebiscytu wchodzą: prof. Jerzy Bartmiński (UMCS, Lublin), prof. Jerzy Bralczyk (UW), dr hab. Katarzyna Kłosińska (UW), prof. Ewa Kołodziejek (Uniwersytet Szczeciński), prof. Marek Łaziński (UW), prof. Andrzej Markowski (UW), prof. Jan Miodek (UWr), prof. Renata Przybylska (UJ) oraz prof. Halina Zgółkowa (UAM).  Jej przedstawiciele zaprezentują i omówią wyniki tegorocznego konkursu na słowo roku podczas briefingu prasowego, który odbędzie się 3 stycznia o godz. 12.00 w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28).

 

Organizatorem plebiscytu Słowo Roku jest zespół projektu UW Słowa na czasie, który monitoruje częstość pojawiania się słów w mediach. Więcej informacji o plebiscycie znajduje się na stronach: http://sloworoku.uw.edu.pl oraz http://www.slowanaczasie.uw.edu.pl/. Zestawienie najpopularniejszych słów danego dnia dostępne jest pod adresem: http://slowadnia.clarin- pl.eu/

 

Podobne plebiscyty na słowo roku odbywają się także w innych krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i w Czechach. Słowo mijającego roku zostało już wybrane przez redaktorów „Oxford English Dictionary”, którzy wskazali na wyrażenie climate emergency (zagrożenie klimatyczne). Według słowników Collinsa natomiast słowem roku jest strajk klimatyczny (ang. climate strike).

 

Książka „Słowa roku, słowa miesiąca, słowa dnia”

Rezultaty badań prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim nad kluczowością słów polskiego dyskursu publicznego podsumowuje współwydana przez Wydział Polonistyki UW książka „Słowa roku, słowa miesiąca, słowa dnia” pod red. M. Kwiecień i M. Łazińskiego. Książka zawiera m.in. zbiór słów roku i miesiąca od 2011 roku. Publikacja w wersji online będzie dostępna od 3 stycznia 2020 roku.