„OligoFIT” to kierowany m.in. przez dr. Piotra Hańczyca z Wydziału Fizyki UW projekt, który otrzymał dofinansowanie w ramach międzynarodowego programu JPco-fuND 2. Sieć JPND finansuje badania z zakresu medycyny precyzyjnej w chorobach neurozwyrodnieniowych. Tym razem nagrodziła 18 ze 180 zgłoszonych wniosków.

EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND) to międzynarodowe przedsięwzięcie mające na celu m.in. wspieranie badań poświęconych chorobom neurozwyrodnieniowym. Jego inicjatorzy dążą przede wszystkim do usprawnienia prac nad analizą przyczyn oraz odkryciem metod wczesnego rozpoznawania objawów takich schorzeń jak choroba Parkinsona, Huntingtona czy Alzheimera. Istotne jest też opracowanie właściwych form terapii dotkniętych nimi pacjentów.

 

Jednym z działań podejmowanych przez JPND jest organizacja konkursów na realizację międzynarodowych projektów badawczych przygotowywanych przez zespoły naukowców pochodzących z co najmniej trzech krajów będących członkami sieci.

 

W ramach programu JPco-fuND 2 zgłoszono 180 wniosków. Dofinansowanie otrzyma 18 projektów, w tym trzy z udziałem badaczy z Polski. Jednym z nich jest „OligoFIT” podejmujący temat badań skoncentrowanych na oligomerach i zindywidualizowanych terapiach ukierunkowanych na zaburzenia neurodegeneracyjne. Będzie realizowany przez zespoły z Danii, Niemiec, Łotwy, Polski, Portugalii oraz Wielkiej Brytanii. Kierownikiem polskiego zespołu jest dr Piotr Hańczyc z Wydziału Fizyki UW.

 

18 nagrodzonych w ramach programu JPco-fuND 2 projektów zostało dofinansowanych na łączną kwotę 29,3 mln euro. JPco-fuND 2 dofinansowano ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji UE „Horyzont 2020”.

 

Pełna lista nagrodzonych projektów znajduje się tutaj >>