UW dla środowiska i klimatu

Zespół „Uniwersytet Warszawski dla klimatu” 17 grudnia 2020 roku, na spotkaniu kierowników jednostek uniwersyteckich, zespołów i grup doradczych ds. kryzysu klimatyczno-ekologicznego, antropogenicznych zmian klimatu i środowiska działających na Uniwersytecie Warszawskim, przedyskutowane zostały najważniejsze problemy, przygotowana została strategia kolejnych działań w zakresie prośrodowiskowym.   Dotychczasowy Zespół doradczy do spraw kryzysu klimatyczno-ekologicznego pn. „Uniwersytet Warszawski dla klimatu” … Czytaj dalej UW dla środowiska i klimatu