Rektor UW, prof. Marcin Pałys, wydał zarządzenie o powołaniu zespołu doradczego ds. kryzysu klimatyczno-ekologicznego. Będzie funkcjonował pod nazwą „Uniwersytet Warszawski dla klimatu”. Jego zadaniem jest przede wszystkim opracowanie strategii działań na rzecz klimatu, które może podjąć uniwersytet.

Prowadzenie i koordynacja działań zapobiegających kryzysowi związanemu ze zmianami klimatu to jeden z celów powołanego 1 października przez rektora UW zespołu doradczego. W skład „Uniwersytetu Warszawskiego dla klimatu” wchodzi 14 członków społeczności akademickiej uczelni. Są to zarówno pracownicy naukowi i administracyjni, jak również przedstawiciele studentów oraz doktorantów.

 

Poprzez swoją działalność zespół będzie poruszał kwestie przeciwdziałania kryzysowi ekologiczno-klimatycznemu i zagadnienie społecznej odpowiedzialności UW wobec tego zjawiska.

 

W planach ma m.in. rozpoznanie potrzeb i opracowanie metod zmniejszenia negatywnego wpływu uczelni na środowisko naturalne. W tym celu będzie współpracować z naukowcami i innymi członkami społeczności akademickiej, jak również z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami władz państwowych i samorządowych. Jednym z zadań zespołu jest również przygotowywanie stanowisk i rekomendacji dla poszczególnych jednostek UW.

Skład zespołu:

 

 • dr Magdalena Budziszewska – Wydział Psychologii – przewodnicząca;
 • Jan Adamski – student Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, członek Młodzieżowego Strajku Klimatycznego;
 • dr Anna Batorczak – Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem;
 • Zbigniew Bohdanowicz – Wydział Nauk Ekonomicznych;
 • Kamil Bonas – Samorząd Studentów UW;
 • dr hab. Jan Chwedeńczuk – Wydział Fizyki;
 • Jacek Cichocki – koordynator ds. federalizacji z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym;
 • Natalia Greniewska – Samorząd Doktorantów UW;
 • dr hab. Wiktor Kotowski, prof. ucz. – Wydział Biologii;
 • prof. dr hab. Szymon Malinowski – Wydział Fizyki;
 • dr Weronika Parfianowicz – Instytut Kultury Polskiej;
 • Małgorzata Podstawa – sekretariat Rektora;
 • Justyna Szczepanik – Biuro ds. Wspomagania Rozwoju;
 • dr hab. Marcin Zych – Ogród Botaniczny.

Kwestia konieczności podjęcia działań na rzecz zapobiegania skutkom zmian klimatu została też podjęta podczas inauguracyjnego przemówienia prof. Marcina Pałysa, rektora UW. – Najbardziej znana aktywistka na rzecz klimatu Greta Thunberg apelowała kilkanaście dni temu w amerykańskim kongresie: „My chcemy, aby to nauka została usłyszana”. Na ulicach polskich miast, w dniu młodzieżowego strajku klimatycznego, można było zobaczyć plakaty z hasłem: „politycy, słuchajcie naukowców”. Ja, patrząc na ich wyostrzoną świadomość, chcę zaapelować: politycy, słuchajcie tych młodych ludzi. To dla nich organizujecie ten świat i to oni okazują się bardziej dalekowzroczni.

 

Istnieje konsensus naukowy co do tego, że ocieplenie klimatu spowodowane działaniami człowieka stanowi poważne niebezpieczeństwo dla przyszłości środowiska naturalnego i samych ludzi. Naszą rolą, jako uniwersytetu, jest zwiększanie świadomości dotyczącej wyników tych badań i konsekwencji zmian, które postępują.

 

Nasza uczelnia jest członkiem inicjatywy EIT Climate. Bioróżnorodność jest jednym z czterech programów badawczych, o których dyskutujemy także w ramach Sojuszu 4EU+ z naszymi europejskimi partnerami. Liczne grono naukowców z UW – z bardzo różnych dyscyplin – włączyło się w działania, których efektem będzie wypracowanie uniwersyteckich standardów w tym zakresie. W przygotowaniu są zajęcia na temat globalnych zagrożeń środowiskowych oraz możliwościach działania w odpowiedzi na kryzys klimatyczny. Uważam za bardzo ważne, aby każda studentka i każdy student opuszczali uniwersytet z odpowiednim przygotowaniem. Wiele z Was w przyszłości będzie współodpowiadało za istotne dla nas wszystkich decyzje, i kształtowało opinię społeczną – mówił rektor UW w trakcie uroczystości otwarcia roku akademickiego 2019/2020.