„Naszym celem zawsze był harmonijny rozwój uczelni. A taki rozwój musi się opierać o trzy klasyczne filary: kształcenie, prowadzenie badań naukowych i zamianie obu tych działań na działalność pożyteczną dla społeczeństwa” – mówił 17 listopada w rozmowie z Polską Agencją Prasową prof. Marcin Pałys, rektor UW. W drugim wywiadzie dla PAP udzielonym 21 listopada prof. Pałys odniósł się także do pozycji uczelni w rankingach międzynarodowych.

W rozmowie z Ludwiką Tomalą, dziennikarką Polskiej Agencji Prasowej, z 17 listopada 2019 r., prof. Marcin Pałys, rektor UW mówi o znaczeniu statusu uczelni badawczej, który Uniwersytet Warszawski otrzymał w ramach konkursu „Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prof. Pałys wyjaśniia m.in. na co uczelnia przeznaczy środki (ponad 70 mln złotych), które będzie otrzymywać co roku przez 6 lat: „Naszym celem zawsze był harmonijny rozwój uczelni. A taki rozwój musi się opierać o trzy klasyczne filary: kształcenie prowadzenie badań naukowych i zamianie obu tych działań na działalność pożyteczną dla społeczeństwa. Liczymy na to, że inicjatywa doskonałości pozwoli nam coraz lepiej wykonywać każde z tych trzech zadań.” Rektor Pałys mówi także o tym jakie są plany rozwoju Uniwersytetu w perspektywie 10 lat oraz o tym jakie inne działania strategiczne realizuje uczelnia.

W drugim wywiadzie udzielonym PAP 21 listopada, rektor UW mówi o pozycji Uniwersytetu w rankingach międzynarodowych. Prof. Pałys wspomina m.in. o tym jaki wpływ na rankingi ma udział UW w międzynarodowych inicjatywach. „To, że Uniwersytet Warszawski uczestniczy w takich międzynarodowych inicjatywach, jak Sojusz 4EU+, który ma status Uniwersytetu Europejskiego i łączy nas m.in. z paryską Sorboną czy Uniwersytetem Kopenhaskim, a także przedsięwzięciach realizowanych w ramach Europejskich Wspólnot Wiedzy i Innowacji oraz w Międzynarodowych Agendach Badawczych – spotyka się z zainteresowaniem w innych krajach. To zaś przekłada się później na rozpoznawalność uczelni w środowisku międzynarodowym” – podkreśla prof. Pałys.