– Chciałem Wam pogratulować i podziękować za Waszą pasję, konsekwencję w działaniu, za odwagę w pozyskiwaniu grantów. Jesteście tymi osobami, które ciągną Uniwersytet Warszawski do przodu. Cieszę się ze wszystkich Waszych sukcesów – mówił prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, podczas spotkania z laureatami grantów ERC, które odbyło się 17 stycznia.

10 stycznia Europejka Rada ds. Badań Naukowych ogłosiła listę laureatów grantów ERC w kategorii Starting Grants za 2021 rok. W konkursie złożono 14 wniosków z Uniwersytetu Warszawskiego. Pięć z nich zakwalifikowano do drugiego etapu. Środki na badania pozyskało troje naukowców z UW: dr Paweł Nowakowski z Wydziału Historii UW, dr Dorota Skowron z Obserwatorium Astronomicznego UW oraz dr hab. Michał Tomza z Wydziału Fizyki UW.

 

Historia, astronomia i fizyka

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu dr Paweł Nowakowski zbada zmiany w kulturze upamiętnienia u schyłku wczesnego cesarstwa rzymskiego i wpływ, jaki mieli na nie rzemieślnicy – kamieniarze, wytwarzający napisy na stelach, bazach posągów, budowlach czy nagrobkach. Dr Dorota Skowron w ramach grantu ERC chce stworzyć nową metodę odkrywania planet w najdalszych częściach Drogi Mlecznej oraz innych galaktykach. Natomiast dr hab. Michał Tomza (nieobecny na spotkaniu z powodu wyjazdu naukowego) będzie prowadził badania ultrazimnych wieloatomowych cząsteczek, których wyniki mogą mieć zastosowanie w technologiach kwantowych.

 

– Cieszę się, że prowadzicie Państwo również zajęcia ze studentami i dzielicie się z nimi swoja pasją. Moim zdaniem to dla nich ogromna wartość. Uważam, że ci najzdolniejsi badacze powinni przekazywać wiedzę studentom, pokazywać im inną rzeczywistość, szansę na prowadzenie badań na najwyższym poziomie – powiedział rektor UW.

 

Starożytnik z wyboru

Dr Paweł Nowakowski skończył liceum im. Józefa Wybickiego w Warszawie, gdzie już na tym etapie edukacji rozpoczął naukę łaciny i zainteresował się kulturą antyczną. Grekę poznał już na studiach na Uniwersytecie Warszawskim. Jest adiunktem w Zakładzie Historii Starożytnej Wydziału Historii UW. Należy również do CRAC UW (Centrum Badań nad Cywilizacjami Starożytnymi w ramach Inicjatywy Doskonałości Uniwersytet Badawczy). W latach 2015–2018 pracował na Uniwersytecie Oksfordzkim jako postdoc w ERC Advanced Grant “The Cult of Saints in Late Antiquity”.

 

Poza literaturą naukową najchętniej sięga po prozę brytyjską.

 

Astrofizyka i podróże

Skończyła liceum im. Stanisława Staszica w Lublinie. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim, tutaj też się doktoryzowała. Była na trzyletnim stażu podoktorskim na Uniwersytecie w Ohio, z którym do tej pory współpracuje. Dr Dorota Skowron jest specjalistką w zakresie astrofizyki. Pracuje w Obserwatorium Astronomicznym UW. Należy do Międzynarodowej Unii Astronomicznej (International Astronomical Union). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się m.in. na problematyce Drogi Mlecznej, populacji gwiazdowych, gwiazd zmiennych, planet pozasłonecznych. Jest autorką licznych artykułów naukowych, opublikowanych m.in. na łamach „Nature”, „Nature Astronomy”. W 2019 roku, wraz z innymi członkami zespołu OGLE, opublikowała w „Science” unikatową, trójwymiarową mapę Drogi Mlecznej.

 

Prywatnie mama trójki dzieci, która wolne chwile spędza z rodziną. Lubi podróże, którym sprzyja praca astronoma, a także literaturę fantasy.

 

Okładka „Nature”, grant ERC i maratony

Dr hab. Michał Tomza z Wydziału Fizyki UW jest fizykiem teoretykiem i chemikiem, który zajmuje się kwantową teorią materii i oddziaływaniami materii ze światłem. Współpracuje z grupami doświadczalnymi z  Amsterdamu, Bazylei, Stuttgartu czy Fryburga. Wyniki jego prac pozwalają zrozumieć naturę świata w mikroskali, są wykorzystywane w nowych eksperymentach na pograniczu fizyki i chemii oraz przyczyniają się do rozwoju nowych technologii kwantowych. W grudniu 2021 roku w magazynie „Nature” ukazał się artykuł podsumowujący wyniki prowadzonych przez niego badań Kwantowa natura ultrazimnych cząsteczek. Publikacja została wyróżniona na okładce czasopisma jako najważniejszy artykuł wydania.

 

Prywatnie jego największym hobby od czasów studiów są dla niego podróże i chodzenie po górach, biegał również maratony.

 

O czym marzą laureaci? – Przede wszystkim o skompletowaniu dobrego zespołu do realizacji grantu. Myślę, że to 50% sukcesu – mówiła dr Skowron. – Ja chciałbym także przyczynić się do otwarcia u nas studiów starożytniczych. Mam nadzieję, że w 2023 roku uda się wystartować z programem studiów magisterskich – dodał dr Nowakowski.