Osoby przedsiębiorcze związane z UW, które osiągnęły sukces w biznesie mogą wziąć udział w rozpoczynającej się właśnie 5. edycji konkursu Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego. Tym razem pojawiła się nowa kategoria konkursowa Przedsiębiorca korporacyjny. Zgłoszenia można przesyłać do 4 kwietnia, ogłoszenie wyników odbędzie się w czerwcu.

− UW jest miejscem, gdzie badania naukowe, działalność społeczna, ale także  działalność rynkowa pozostają w symbiozie. Konkurs Przedsiębiorca Roku UW może dać unikalną szansę do odnowienia i umocnienia kontaktów z Alma Mater. Może przyczynić się do tego, aby różne grupy osób związanych z Uniwersytetem − absolwenci, pracownicy, doktoranci i studenci − lepiej się poznały – mówi prof. Beata Glinka z Wydziału Zarządzania UW, organizatorka konkursu.

 

Celem konkursu jest propagowanie działań przedsiębiorczych oraz przedstawienie dobrych praktyk i promowanie pozytywnych przykładów biznesowych wśród przedstawicieli społeczności UW, angażujących się w tworzenie i rozwijanie firm.

 

− Konkurs Przedsiębiorca Roku UW wyłania najlepszych z najlepszych. Ten konkurs to nie tylko rywalizacja o wygraną, ale przede wszystkim to promocja przedsiębiorczych postaw i dobrych praktyk polskiego biznesu. Uniwersytet jest miejscem gdzie nauka, badania, ale i zaangażowanie oraz odpowiedzialność społeczna przenikają się nawzajem i chcemy, aby laureaci tej edycji byli tego najlepszym przykładem – mówi Adam Niewiński, przewodniczący Komisji konkursowej.

 

Nowa kategoria

Konkurs Przedsiębiorca Roku UW jest skierowany zarówno do studentów i absolwentów, którzy są przedsiębiorcami, jak i do pracowników UW. Zgłaszać się mogą osoby, które właśnie teraz zakładają firmy lub prowadzą je od lat. Udział mogą wziąć też pracownicy firm, którzy odpowiadają za tworzenie i rozwój innowacyjnych, przedsiębiorczych rozwiązań. – Zapraszamy też wszystkich zakładających przedsięwzięcia ukierunkowane nie tyle na zysk, co raczej na rozwiązywanie  problemów społecznych czy ekologicznych – podkreśla prof. Beata Glinka.

 

W tym roku pojawiła się nowa kategoria konkursowa Przedsiębiorca korporacyjny. Mogą do niej zgłaszać się pracownicy, którzy zainicjowali udokumentowane wdrożenie innowacyjnego produktu, usługi lub rozwiązania. W zakresie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych przedsiębiorstwa oceniane będą takie obszary jak: innowacyjna organizacja łańcuchów dostaw, sprzedaży i marketingu, innowacyjne metody i narzędzia w zarządzaniu firmą, zakup licencji i nowych technologii, prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, współpraca z ośrodkami naukowymi i parkami technologicznymi.

 

Finaliści 5. edycji zostaną wyłonieni z następujących kategorii konkursu:

 

 • Master of Business ─ wyróżnione zostanie przedsiębiorstwo założone przez studenta, absolwenta lub pracownika UW, które osiągnęło sukces i funkcjonuje na rynku więcej niż cztery lata.
 • Start-up Roku Uniwersytetu Warszawskiego ─ w tej kategorii przynajmniej jeden z założycieli start-upu musi być studentem, absolwentem lub pracownikiem UW. Do udziału w konkursie mogą zostać zakwalifikowane tylko te start-upy, które zostały zgłoszone do rejestracji nie później niż 31 grudnia 2021 roku i działają nie dłużej niż pięć lat.
 • Innowacja/Innowator Roku ─ w tej kategorii rywalizować będą ze sobą przedsiębiorcy, którzy oferują innowacyjne produkty lub usługi, bądź też stosują nowoczesne rozwiązania organizacyjne.
 • Przedsiębiorca społeczny ─ nagrodzona zostanie organizacja, która wspiera działania na rzecz społeczeństwa i została założona przez studenta, absolwenta lub pracownika UW.
 • Przedsiębiorca korporacyjny – nagrodzony zostanie pracownik, który zainicjował udokumentowane wdrożenie innowacyjnego produktu, usługi lub rozwiązania.
Zgłoszenia do konkursu

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wypełnić formularz i przesłać go przez stronę: www.przedsiebiorcaroku.uw.edu.pl. Pracownik Uniwersytetu może też zgłosić do konkursu znane mu przedsiębiorstwo. W takim przypadku będzie potrzebna zgoda zgłoszonego przedsiębiorcy na udział w konkursie. Z regulaminem można zapoznać się na stronie konkursu.

 

Finalistami oraz laureatami zeszłorocznej edycji konkursu Przedsiębiorca Roku UW zostali:

Master of Business:

 • Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p. – finalista,
 • Mamastudio – finalista,
 • Sygnis New Technologies Sp. z o.o. – finalista,

Przedsiębiorca społeczny:

 • Fundacja po DRUGIE – nagroda główna,
 • Babki Szyją – wyróżnienie,
 • Fundacja Quantum AI – finalista,

Start-up UW:

 • ExploRNA Therapeutics Sp. z o.o. – nagroda główna,
 • Nomagic – nagroda główna,
 • Media People Sp. z o.o. – finalista,

Innowacja/Innowator Roku:

 • SatAgro Sp. z o.o. – nagroda główna,
 • LifeFlow Sp. z o.o. – nagroda główna,
 • Wahaf Pharma Sp. z o.o. – finalista.

Kapituła konkursu przyznała również specjalne wyróżnienia, które otrzymali:

 • zespół prof. Jacka Jemielitego za komercjalizację wypracowanych rozwiązań,
 • Bartosz Zborowski, Dyrektor Departamentu Innowacji i Płatności Banku Pekao S.A. za innowacyjne rozwiązania w organizacji – przedsiębiorczość korporacyjną.

Fotorelacja z wręczenia nagród

 

Tegoroczna edycja odbywa się pod honorowym patronatem Rektora UW oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego.

 

Nowoczesny uniwersytet powinien mieć silne związki z biznesem, a biznes z nauką. Właściwie jedni bez drugich nie powinni funkcjonować. Biznes daje szanse na wprowadzanie do praktyki wyników badań naukowych – oczywiście nie wszystkich i nie natychmiast. Konkurs Przedsiębiorca Roku UW jest wyjątkowy, ponieważ promuje działania przedsiębiorcze i pokazuje pozytywne przykłady działalności biznesowej przedstawicieli społeczności Uniwersytetu Warszawskiego, którzy tworzą z sukcesem swoje firmy i nie boją się wdrażać innowacji – prof. Alojzy Z. Nowak, Rektor UW.

 

Przedsiębiorczość, innowacyjność, dobrze wykształcona kadra pracownicza, zaplecze badawcze i naukowe to fundamenty naszego regionu. To właśnie na Mazowszu wytwarzane jest 23 proc. krajowego PKB. Szczególną uwagę przywiązujemy do rozwoju przedsiębiorczości, czyli do młodych, innowacyjnych firm, które swoje pierwsze kroki stawiają właśnie na Mazowszu. Z dużym zadowoleniem przyjmuję wszelkie inicjatywy promujące przedsiębiorczość w naszym województwie. Jedną z nich jest organizowany przez Uniwersytet Warszawski konkurs Przedsiębiorca Roku UW – Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.