W ramach programu Polskie Powroty, organizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, do kraju wróci 20 naukowców, reprezentujących głównie nauki ścisłe. Siedmiu z nich rozpocznie pracę na UW. Do warszawskiej Alma Mater naukowcy przyjadą ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Japonii, Austrii i Szwajcarii.

Trzy osoby zostaną zatrudnione na Wydziale Fizyki. Pojedynczy naukowcy przyjadą też do Obserwatorium Astronomicznego i Centrum Nowych Technologii, na Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz na Wydział Nauk Ekonomicznych.

 

Ich obecność pozwoli pracownikom, doktorantom i studentom skorzystać z wiedzy i doświadczenia, które badacze zdobyli w zagranicznych ośrodkach. UW otrzyma łącznie blisko 13,5 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla przyjeżdżających naukowców oraz na utworzenie przez nich zespołów badawczych.

 

Dotychczas odbyły się 2 nabory wniosków w programie Polskie Powroty. Informacje o programie oraz pełna lista laureatów jest dostępna na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.