Uniwersytet Warszawski otrzyma kolejne środki na współpracę międzynarodową. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła wyniki naboru wniosków w programach Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe oraz Welcome to Poland. UW będzie beneficjentem obu programów.

Środki z programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe zostaną przeznaczone na budowę sieci badawczej. W jej skład wejdą jednostki naukowe z Francji, Niemiec, Norwegii, Włoch i Polski. Ze strony Uniwersytetu Warszawskiego w budowę sieci zaangażuje się Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca wraz z Instytutem Socjologii. Głównym zadaniem sieci będzie rozwijanie paradygmatu relacyjnego w naukach społecznych.

 

W ramach Welcome to Poland na UW odbędą się szkolenia, warsztaty interkulturowe i kursy językowe dla pracowników. Wszystko po to, aby zwiększyć jakość obsługi studentów i kadry z zagranicy.

 

Oba programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej są skierowane do instytucji naukowych. Program Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe służy wspieraniu uczelni i innych instytucji badawczych w budowaniu trwałej współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi lub przedsiębiorstwami. Dofinansowanie mogą otrzymać pomysły, które wpisują się w długofalową politykę rozwoju wnioskodawcy i jego partnera. Natomiast celem Programu Welcome to Poland jest zwiększenie potencjału instytucji w zakresie obsługi studentów i pracowników naukowych, którzy przyjeżdżają z zagranicy.

 

Listy podmiotów, które otrzymały finansowanie w programach Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe oraz Welcome to Poland są dostępne na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.