Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej rozstrzygnęła 2 konkursy. Wiadomo już, kto skorzysta z Programu im. Stanisława Ulama oraz Programu Promocja Zagraniczna. Beneficjentem pierwszego z programów są naukowcy, którzy przyjadą na UW z zagranicy, drugiego Uniwersytet Warszawski jako całość.

W ramach Programu im. Stanisława Ulama na Uniwersytet Warszawski przyjedzie 8 naukowców: po jednym z Ukrainy, Egiptu, Grecji, Francji, Indii i Jordanii oraz dwóch ze Stanów Zjednoczonych. Są to przedstawiciele nauk ścisłych. Naukowców będą gościć: Centrum Nowych Technologii, Wydział Fizyki, Wydział Chemii oraz Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów. Przyjazdy nastąpią między 1 października 2019 r. a 31 maja 2020 r. i będą trwały od 6 do 24 miesięcy. Podczas pobytu na UW zagraniczni goście będą mogli prowadzić badania naukowe, odbyć staż podoktorski, pozyskać materiały niezbędne do badań lub publikacji naukowej czy prowadzić zajęcia dydaktyczne. Swoją obecnością będą mogli też wesprzeć rodzimych naukowców w przygotowaniu aplikacji o prestiżowy grant badawczy. Konkurs był skierowany do naukowców nieposiadających polskiego obywatelstwa. O stypendium na przyjazd do polskich jednostek starało się w sumie ponad 350 osób.

 

Drugi konkurs – Program Promocja Zagraniczna – adresowany był do jednostek naukowych. Wniosek Uniwersytetu Warszawskiego został rozpatrzony pozytywnie. Dzięki temu na UW zostanie zorganizowany Międzynarodowy Kongres Geografów i Latynoamerykanistów, na którym spotkają się naukowcy z Polski, Kolumbii i Meksyku. Gospodarzem kongresu będzie Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, a partnerem wydarzenia Polskie Towarzystwo Geograficzne. W ramach kongresu odbędą się: XXII Sympozjum Polsko-Meksykańskie i III sympozjum Polsko-Kolumbijskie. Do Programu Promocja Zagraniczna jednostki naukowe mogły zgłaszać przedsięwzięcia, które pomogą promować je za granicą.

 

W staraniach o granty Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej naukowców z UW wspiera Biuro Współpracy z Zagranicą.

 

Na stronach internetowych NAWY dostępne są listy laureatów Programu im. Stanisława Ulama oraz Programu Promocja Zagraniczna.