Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki czwartej edycji konkursu PRELUDIUM BIS. Dofinansowanie w wysokości ponad 3,56 mln zł przyznano siedmiu projektom z UW, które dotyczą m.in. poetyki afektywnej, ewolucji i morfologii funkcjonalnej słodkowodnych szczękoczułkowców oraz genezy narcyzmu u dzieci.

Dzięki grantom PRELUDIUM BIS Narodowego Centrum Nauki (NCN) udzielane jest wsparcie kształcenia doktorantek i doktorantów oraz finansowanie projektów badawczych realizowanych przez nich w ramach przygotowywanych rozpraw doktorskich. Zespół badawczy składa się tylko z dwóch osób – promotora, który jest kierownikiem projektu, a także doktoranta. Dzięki dofinansowaniu z konkursu PRELUDIUM BIS młodzi naukowcy mogą również wyjechać na staże zagraniczne.

 

W czwartej edycji konkursu o finansowanie starało się 248 naukowców. Granty o łącznej wartości ponad 34,7 mln zł otrzyma 58 wnioskodawców. Środki z dofinansowania mogą przeznaczyć m.in. na prowadzenie badań, stypendia doktoranckie i wynagrodzenie dla promotora.

10,2% łącznego finansowania (ponad 3,56 mln zł) zostanie przeznaczona na realizację badań naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród zwycięskich projektów znajdują się:
  • „Poetyka afektywna: Manifesty i retoryczne strategie kobiet, 1970–2020” – kierownik projektu: dr hab. Karolina Krasuska z Instytutu Ameryk i Europy, kwota dofinansowania: 446 281 zł;
  • Przestrzenie i miejsca dostarczania usług społecznych: znaczenie polityczne z perspektywy teorii sprzężenia zwrotnego” – kierownik projektu: dr hab. Maria Barbara Theiss z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, kwota dofinansowania: 400 515 zł;
  • „Geneza narcyzmu u dzieci: znaczenie przeceniania inteligencji przez rodziców” – kierownik projektu: prof. Marcin Zygmunt Zajenkowski z Wydziału Psychologii, kwota dofinansowania: 465 540 zł;
  • „Błony biologiczne i zatłoczenie molekularne w funkcjonowaniu proteaz wirusa zapalenia wątroby typu C” – kierownik projektu: prof. Joanna Dominika Trylska z Centrum Nowych Technologii, kwota dofinansowania: 638 377 zł;
  • „Wzorce ewolucyjne a kolonizacja nowych środowisk: badanie ewolucji i morfologii funkcjonalnej słodkowodnych szczękoczułkowców” – kierownik projektu: dr hab. Kenneth René De Baets z Wydziału Biologii, kwota dofinansowania: 615 612 zł;
  • „Projektowanie obliczeniowe materiałów magnetycznych na podstawie sieci metaloorganicznych” – kierownik projektu: dr hab. Mihails Arhangelskis z Wydziału Chemii, kwota dofinansowania: 558 600 zł;
  • „Zrozumienie egzaptacji tkankowo-specyficznych wzmacniaczy genów poprzez modelowanie zmian przestrzennej architektury chromatyny” – kierownik projektu: prof. Anna Barbara Gambin z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, kwota dofinansowania: 437 800 zł.