25 marca odbyła się uroczystość z okazji 10-lecia istnienia Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW. Spotkanie jubileuszowe dotyczyło podsumowania działalności CNBCh oraz dalszych planów jednostki.

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych (CNBCh) to jednostka naukowo-badawcza UW. Powstała w celu prowadzenia zaawansowanych badań, których wyniki są wykorzystywane do rozwoju nowych technologii w zakresie energetyki, analityki, farmaceutyków, medycyny, biotechnologii, nowych materiałów oraz ochrony środowiska i dziedzictwa cywilizacyjnego.

 

– Można powiedzieć, że w ciągu 10 lat udało się wiele osiągnąć. Przede wszystkim udało się stworzyć platformę współpracy, przyciągnąć wielu młodych, ale już doświadczonych nauczycieli akademickich prowadzących badania, a także przedstawicieli biznesu –  podkreśla prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

 

Jednostka rozpoczęła działalność w 2013 roku. 25 marca odbyła się uroczystość, podczas której podsumowano 10 lat działania jednostki i omówiono perspektywy dalszego rozwoju. Wzięli w niej udział członkowie społeczności akademickiej UW oraz zaproszeni goście.

 

– W centrum działają przede wszystkim zespoły naukowe z dziedziny chemii i biologii, ale mamy również fizyków, osoby z Wydziału Historii, z Wydziału Archeologii, mamy również lekarzy. Wachlarz prowadzonych badań jest bardzo szeroki. Dotykamy nie tylko obszarów podstawowych. Nasze działania dotyczą też badań aplikacyjnych. Umiemy przekładać efekty badań podstawowych na konkretne rezultaty – mówi prof. Ewa Bulska, dyrektor CnBCh.

 

Podczas uroczystości odbył się pokaz filmu „Opening story”,  w którym osoby związane z działalnością CNBCh opowiedziały o historii i planach jednostki.

 

Uroczystość miała miejsce w siedzibie CNBCh przy ul. Żwirki i Wigury 101 na kampusie UW na Ochocie. Obchodom towarzyszył koncert wokalisty i gitarzysty Kuby Sienkiewicza.