30 marca odbyło się spotkanie władz Uniwersytetu Warszawskiego z przedstawicielami dwudziestu uniwersytetów niemieckich, które należą do Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (z niem. DAAD). Celem wydarzenia było m.in. umocnienie współpracy oraz dyskusja nad możliwością tworzenia wspólnych projektów UW i uczelni zrzeszonych w DAAD.

Na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się spotkanie z delegacją władz niemieckich uczelni, które w ramach działań Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst / DAAD) zapoznają się z funkcjonowaniem instytucji szkolnictwa wyższego w Polsce.

 

W spotkaniu wzięli udział prezydenci, wiceprezydenci i kanclerze dwudziestu niemieckich uczelni. Prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, podziękował za dobrą współpracę z uczelniami zrzeszonymi w DAAD.  – Wielu naszych studentów i badaczy przebywa na niemieckich uniwersytetach. Mam nadzieję, że ta współpraca w przyszłości będzie kontynuowana i zaowocuje m.in. wspólnymi projektami naszych naukowców – powiedział prof. Alojzy Z. Nowak.

 

– Jestem pod wielkim wrażeniem pięknego kampusu głównego Uniwersytetu Warszawskiego. DAAD prowadzi wiele projektów z uniwersytetami w Niemczech, natomiast naszym najważniejszym partnerem zagranicznym jest Polska. W tym roku obchodzimy 25-lecie założenia naszego przedstawicielstwa w Warszawie. Celem naszej wizyty jest głębsze poznanie polskich uczelni, umocnienie naszej współpracy oraz dyskusja nad możliwością tworzenia wspólnych projektów – powiedział dr Kai Sicks, sekretarz generalny DAAD.

 

Podczas spotkania prof. Alojzy Z. Nowak zaprezentował najważniejsze informacje o Uniwersytecie i nowych inicjatywach uczelni, w tym m.in. o powołaniu Wydziału Medycznego. Rektor UW odpowiedział także na pytania władz niemieckich uczelni, związane z pomocą studentom z Ukrainy, finansami uczelni oraz rekrutacją pracowników.

 

W trakcie wydarzenia Robert Grey, kanclerz UW, przedstawił strukturę uczelni oraz kwestie administracyjne, natomiast prof. Ewa Krogulec, prorektor UW ds. rozwoju, omówiła założenia programu wieloletniego, prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim i najważniejsze inwestycje. Prof. Sambor Grucza, prorektor UW ds. współpracy i spraw pracowniczych, opowiedział o działaniach związanych z digitalizacją uczelni. W spotkaniu wzięły także udział dr Justyna Godlewska-Szyrkowa (pełnomocnik rektora UW ds. Jakości Kształcenia), Diana Pustuła (kierownik Biura Międzynarodowych Programów Badawczych) i dr Anna Sadecka (kierownik Biura Współpracy z Zagranicą), które omówiły działania Uniwersytetu w obszarze: kształcenia, badań i współpracy międzynarodowej.

 

 

Ze strony Uniwersytetu Warszawskiego w spotkaniu uczestniczył także prof. Zygmunt Lalak, prorektor ds. badań.

 

W skład niemieckiej delegacji weszli przedstawiciele: Uniwersytetu w Passau, Uniwersytetu w Ratyzbonie, Uniwersytetu Technicznego w Berlinie, Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, Reńskiego Uniwersytetu Friedricha Wilhelma w Bonn, Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego w Chociebużu-Senftenbergu, Uniwersytetu Bauhaus w Weimarze, Uniwersytetu w Bayreuth, Uniwersytetu w Ulm, Uniwersytetu w Gießen, Uniwersytetu w Hildesheim, Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium, Uniwersytetu w Lipsku, Uniwersytetu w Hohenheim, Uniwersytetu Friedricha Schillera w Jenie, Niemieckiego Uniwersytetu Sportu w Kolonii, Uniwersytetu Katolickiego w Eichstätt-Ingolstadt oraz Uniwersytetu w Stuttgarcie. W spotkaniu brał również udział dr Martin Krispin, dyrektor przedstawicielstwa DAAD w Warszawie.