Dwoje naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego dołączyło do grona laureatów prestiżowych grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Laureatami Starting Grants zostali: dr hab. Piotr Skowron z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz dr Agnieszka Brylak z Wydziału Neofilologii.

Dr hab. Piotr Skowron z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW zrealizuje projekt „Proporcjonalne algorytmy dla demokratycznych decyzji” (PRO-DEMOCRATIC).

 

W projekcie analizowane będą algorytmy, które można stosować w głosowaniach o złożonej strukturze. Taką strukturą charakteryzują się m.in. głosowania dotyczące budżetu obywatelskiego. Dr hab. Skowron, wraz z zespołem, planuje zbadać, czy określone formalne kryteria sprawiedliwości są możliwe do spełnienia przy podejmowaniu decyzji na podstawie głosowania oraz zaprojektować narzędzia, które pomogą analizować zarówno dane wyborcze, jak i systemy głosowania. Ostatecznym celem badań będzie zaprojektowanie jak najbardziej efektywnych i sprawiedliwych metod liczenia głosów.

 

Kwota dofinansowania: 1 479 938 euro.

 

Więcej informacji na temat projektu i badań dr. hab. Piotra Skowrona >>

 

 

Dr Agnieszka Brylak z Wydziału Neofilologii UW zrealizuje projekt „Teotl: kompleksowa analiza głównej kategorii religijnej przedhiszpańskiego Środkowego Meksyku”.

 

Projekt ma na celu wyjaśnienie znaczenia teotl, centralnej kategorii przedhiszpańskiej religii Nahua, poprzez analizę czterech obszarów: rewizję i dekonstrukcję „azteckiego panteonu”; zestawienie teotl z innymi, pokrewnymi i związanymi ze sferą sacrum, zjawiskami; analizę filologiczną terminów i wyrażeń w historycznym języku nahuatl (udokumentowanym w źródłach z XVI-XVIII w.), zawierających rdzeń teo; zbadanie, w jaki sposób kategoria teotl została wykorzystana w pismach chrześcijańskich.

 

Kwota dofinansowania: 1 499 925 euro.

 

Więcej informacji na temat projektu i badań dr Agnieszki Brylak >>