Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki kolejnych edycji konkursów MAESTRO i SONATA BIS. 13 grantów zdobyli badacze z Uniwersytetu Warszawskiego.

23 lutego ogłoszono wyniki 14. edycji konkursu MAESTRO oraz 12. SONATA BIS. Łącznie oceniono 472 złożone wnioski. Eksperci z Narodowego Centrum Nauki przyznali środki na realizację 63 projektów, w tym 13 z Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowcom z UW przyznano w sumie ponad 64,2 mln złotych z ponad 188 mln złotych łącznej wartości finansowania w obu konkursach.

 

MAESTRO jest skierowane do doświadczonych naukowców, planujących pionierskie badania, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. W 14. edycji konkursu nagrodzono dwóch naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego.

W ramach MAESTRO 14 dofinansowanie otrzymali:

 • prof. dr hab. inż. Ryszard Robert Buczyński (Wydział Fizyki) na realizację projektu pt. „Światłowody typu free-form dla systemów informacyjnych” (przyznane finansowanie: 4 284 924 zł);
 • prof. dr hab. Mikołaj Bojańczyk (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) na realizację projektu pt. „Skończenie stanowe obliczenia wielomianweo” (przyznane finansowanie: 4 205 400 zł).

Konkurs SONATA BIS 9 skierowany jest do osób posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora uzyskany w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Celem konkursu jest powołanie nowego zespołu badawczego, w którym poza kierownikiem projektu nie może być osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy. W 12. edycji nagrodzono 11 naukowców z UW.

 

W ramach SONATA BIS 12 dofinansowanie otrzymali:

 • dr Mateusz Zbigniew Łełyk (Wydział Filozofii) na realizację projektu pt. „Logiczne i epistemologiczne kryteria istotności w podstawach matematyki” (przyznane finansowanie: 1 903 500 zł);
 • dr hab. Karolina Ewa Safarzyńska na realizację projektu pt. „Modelowanie wielo-agentowe klimatycznych i społecznych punktów krytycznych” (przyznane finansowanie: 1 648 800 zł);
 • dr Grzegorz Konrad Wesołowski (Wydział Nauk Ekonomicznych) na realizację projektu pt. „Wpływ krajowych i zagranicznych szoków na cykle koniunkturalne w małych otwartych gospodarkach” (przyznane finansowanie: 1 285 092 zł);
 • dr hab. Marcin Łukasz Pilipczuk (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW) na realizację projektu pt. „Strukturalne i algorytmiczne własności dziedzicznych klas grafów” (przyznane finansowanie: 1 845 300 zł);
 • dr Filip Aleksander Mazowiecki (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) na realizację projektu pt. „Modele obliczeniowe w formalnej weryfikacji” (przyznane finansowanie: 2 009 400 zł);
 • dr hab. Alexander Streltsov (Centrum Nowych Technologii) na realizację projektu pt. „Teorie zasobów kwantowych: od teoretycznych narzędzi do praktycznych zastosowań” (przyznane finansowanie: 2 921 290 zł);
 • dr hab. Jakub Jan Radoszewski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) na realizację projektu pt. „Poszukiwanie optymalności w wariantach problemu indeksowania tekstu i zagadnieniach pokrewnych” (przyznane finansowanie: 1 549 766 zł);
 • dr hab. Sławomir Grzegorz Kolasiński (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) na realizację projektu pt. „Eliptyczne geometryczne zagadnienia wariacyjne” (przyznane finansowanie: 1 778 760 zł);
 • dr Tomasz Stefaniuk (Wydział Fizyki) na realizację projektu pt. „Inteligentne materiały pasywne zdolne do grzania lub chłodzenia do temperatur odmiennych od otoczenia bez dodatkowego zasilania” (przyznane finansowanie: 2 998 751 zł);
 • dr hab. Maciej Roman Molas (Wydział Fizyki) na realizację projektu pt. „Hybrydowe struktury materiałów warstwowych dla nowoczesnej optoelektroniki” (przyznane finansowanie: 3 172 610 zł);
 • dr Magdalena Zofia Posiadała-Zezula (Wydział Fizyki) na realizację projektu pt. „Badanie oscylacji neutrin w ulepszonym detektorze Super-Kamiokande” (przyznane finansowanie: 2 521 693 zł).