Sieć Doktorantek UW to cykliczne spotkania kobiet uczestniczących w studiach doktoranckich lub kształcących się w szkołach doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego. Wpisują się one w misję wzmocnienia kobiet na wczesnych etapach karier naukowych, zapisaną w Planie Równości Płci oraz strategii IDUB.

Zachęcamy wszystkie doktorantki do uczestnictwa. Porozmawiamy o doświadczeniach, możliwościach wsparcia, dotychczasowych spotkaniach Sieci i planach na ten rok akademicki, w tym o spotkaniach z inspirującymi osobami – mówi prof. Julia Kubisa z Wydziału Socjologii i Zespołu Równościowego UW, koordynatorka działania.

 

Sieć Doktorantek UW działa od 2022 roku. Podczas cyklicznych spotkań doktorantki budują wsparcie, wymieniają się doświadczeniami (także o byciu kobietą w świecie nauki) poszerzają wiedzę m.in. na temat strategii publikacyjnych, aplikowania o granty czy wyjazdów zagranicznych. Wśród podejmowanych tematów znajdują się wyzwania, z którymi mierzą się kobiety na początku kariery naukowej, łączenie pracy nad doktoratem z życiem prywatnym, neuroróżnorodność, style komunikacji, rozpoczynanie współpracy międzynarodowej, zdrowie psychiczne.

 

– Budowa Sieci Doktorantek na UW służy przeciwdziałaniu spowalnianiu karier naukowych kobiet, integracji w obrębie uczelni, wzajemnemu wsparciu kobiet w nauce. Działanie ma charakter szeroki i otwarty, aby przeciwdziałać zjawisku „zbierania śmietanki”, czyli wyróżniania i nagradzania osób, które mają wystarczająco wiele osiągnięć oraz asertywności. Jest nastawione na wzmacnianie doktorantek oraz wyposażenie ich w wiedzę na temat strategii publikacyjnych, aplikowania o granty, wyjazdów zagranicznych, co przyda się im na dalszych etapach kariery naukowej – mówi prof. Kubisa.

Zasady Sieci Doktorantek UW:
  • spotkania służą przede wszystkim wymianie doświadczeń i wsparciu. Nie wiążą się z żadnymi zadaniami do zrobienia, nie jest to żaden kolejny projekt. Ich celem jest wzmacnianie się nawzajem, możliwość porozmawiania o doświadczeniach bycia doktorantką, kobietą w świecie nauki;
  • budowanie bezpiecznej przestrzeni, dzielenie się i brak oceniania;
  • spotkania cykliczne dla zachowania rytmu – ale nie ma obowiązkowej obecności, można uczestniczyć w swoim rytmie;
  • zapraszanie kolejnych koleżanek-doktorantek;
  • uczestniczki są ze sobą „na ty”;
  • z uwagi na obecność osób polskojęzycznych i takich, które nie znają języka polskiego, korespondencja może odbywać się w dwóch językach, a podczas spotkań można przechodzić na język angielski.

W Sieci uczestniczy obecnie około 60 osób. Projekt realizowany jest w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB, Działanie IV.5.1.) i wraz z innymi działaniami równościowymi oraz rozwojowymi stanowi przykład aktywności, dzięki którym Uniwersytet Warszawski otrzymał wyróżnienie „HR Excellence in Research”.

Miniprzewodnik po wybranych działaniach rozwojowych na UW w roku akademickim 2022/2023 opublikowaliśmy na łamach pisma uczelni „UW” (nr 4/105, 2022).

 

Przejdź do pisma uczelni "UW" nr 4/105, 2022.