Quacquarelli Symonds World University Rankings by Subject (QS) to jeden z najbardziej prestiżowych rankingów uczelni na świecie. W tegorocznej edycji zestawienia Uniwersytet Warszawski sklasyfikowany jest w 21 dyscyplinach QS w pięciu różnych obszarach naukowych. Wśród nich najwyższą pozycję, w przedziale miejsc 51–100, tak samo jak w ubiegłym roku, zajęła archeologia. Historia i matematyka odnotowały natomiast wzrost pozycji.

Autorzy QS World University Rankings by Subject 2023 przeanalizowali ponad 15 tys. programów studiów prowadzonych na 1594 uczelniach. Pod uwagę wzięto m.in. opinie na temat uczelni w świecie akademickim oraz wśród pracodawców, cytowalność, wskaźnik Hirscha i różnorodność międzynarodowych partnerstw badawczych.

 

W rankingu uwzględnione zostały 54 dyscypliny naukowe podzielonych na pięć obszarów: „Arts & Humanities”; „Engineering & Technology”; „Life Sciences & Medicine”; „Natural Sciences”; „Social Sciences & Management”.

 

UW został sklasyfikowany na liście rankingowej w ramach 21 różnych dyscyplin naukowych. Najwyżej, w przedziale 51-100, znajduje się: archeologia – tak samo jak w zeszłym roku. W tegorocznej edycji, w przedziale 101-150, są: historia (wzrost z pozycji 151–200) oraz neofilologie (pozycja taka sama jak w zeszłym roku). Wzrost odnotowała również matematyka (ze 151–200 na 148 ex aequo z Complutense University of Madrid, Harbin Institute of Technology i The Hebrew University of Jerusalem). W kontekście obszarów badawczych lepszą pozycję niż w ubiegłym roku zajęły nauki przyrodnicze (ze 157. na 153.) oraz nauki społeczne i o zarządzaniu (z 254. na 224.).

 

Pełna lista rankingowa znajduje się na stronie Top Universities >>

Uniwersytet Warszawski w rankingu QS World University by Subject 2023. Lista dyscyplin:
 • archeologia 51-100;
 • historia 101–150;
 • neofilologie 101–150;
 • matematyka 148=;
 • filologia angielska 151–200;
 • fizyka i astronomia 151–200;
 • geografia 151–200;
 • lingwistyka 151–200;
 • nauki polityczne i stosunki międzynarodowe 151–200;
 • prawo 151–200;
 • psychologia 151–200;
 • socjologia 151–200;
 • filozofia 201–210;
 • informatyka 201–250;
 • biologia 251–300;
 • ekonomia i ekonometria 251–300;
 • chemia 301–350;
 • finanse i rachunkowość 301–330;
 • zarządzanie 351–400;
 • nauki o środowisku 401–450;
 • inżynieria elektryczna i elektroniczna 451–500.