Dla osób, które w roku akademickim 2017/2018 chcą rozpocząć studia doktoranckie lub podyplomowe, przygotowano specjalne informatory.

Kandydaci na studia doktoranckie w następnym roku akademickim mają do wyboru ponad 30 kierunków, w tym również studia interdyscyplinarne. Aby ułatwić im orientację wśród wszystkich kierunków studiów III stopnia, przygotowano specjalny informator. Zainteresowane osoby znajdą w nim informacje dotyczące m.in. zasad rekrutacji, wymaganych dokumentów oraz terminów i miejsc ich składania, limitów miejsc, a także terminów ogłoszenia wyników.

 

Przewodnik po około 130 kierunkach studiów przygotowano również dla kandydatów na słuchaczy studiów podyplomowych. Można w nim znaleźć informacje o trybie studiów i częstotliwości zjazdów, programach nauczania, sposobach zaliczania przedmiotów, wymaganiach rekrutacyjnych czy całkowitym koszcie studiów.

 

Oba informatory dostępne są w wersji elektronicznej:

 

oraz papierowej w Biurze ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego (kampus główny, Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, II piętro, pokój 30).

Informatory studiów doktoranckich i podyplomowych zostały przygotowane zgodnie z nową spójną koncepcją graficzną, która jest wykorzystywana w publikacjach o UW wydawanych przez administrację centralną.
Inne materiały informacyjne do pobrania, w tym filmy, prezentacje, ulotki i mapa