Ponad 170 osób z Uniwersytetu Warszawskiego wzięło udział w spotkaniu online poświęconym działaniom w ramach POB 4 „Przekraczanie granic humanistyki” programu „Inicjatywa doskonałości” na UW.

23 czerwca odbyło się pierwsze z pięciu planowanych spotkań dotyczących działań w ramach Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB) zawartych we wniosku UW, który został wybrany jako najlepszy w konkursie MNiSW „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Od 2019 roku Uniwersytet Warszawski ma status uczelni badawczej. Więcej informacji >>

 

Priorytetowe Obszary Badawcze (POB) zostały wybrane w ramach szerokich konsultacji i są związane z najważniejszymi współczesnymi wyzwaniami społecznymi.

 

Jednym z celów POB 4 „Przekraczanie granic humanistyki” jest wzmocnienie i rozbudowa potencjału badań humanistycznych realizowanych na Uniwersytecie Warszawskim. Badania będą realizowane we współpracy międzynarodowej i międzydziedzinowej, nie tylko z naukami społecznymi, ale i naukami o życiu czy technicznymi.

 

Spotkanie online dotyczące działań w ramach POB 4 otworzył dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor ds. naukowych, który wprowadził wszystkich uczestników wydarzenia w tematykę IDUB i przedstawił harmonogram konkursów IDUB. Następnie głos zabrał dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò z Wydziału Historycznego, członek zespołu zarządzającego POB 4, który nakreślił cele i działania priorytowego obszaru badawczego. O szczegółach planowanych działań opowiedzieli ich kierownicy:

  • Dominik Purchała z Centrum Kompetencji Cyfrowych, działanie: Humanistyka cyfrowa,
  • dr hab. Kamil O. Kuraszkiewicz z Wydziału Orientalistycznego, działanie: Archeoorientalistyka,
  • dr hab. Robert Wiśniewski z Wydziału Historycznego, działanie: Ancient Societies in Action,
  • dr hab. Paweł Piszczatowski z Wydziału Neofilologii, działanie: Nieantropocentryczna Podmiotowość Kulturowa,
  • prof. Dariusz Kołodziejczyk z Wydziału Historycznego, działanie: Global history – pozaeuropejskie konteksty współczesnego świata,
  • dr hab. Justyna Olko z Wydziału „Artes Liberales”, działanie: Różnorodność językowo-kulturowa, bioróżnodność i środowisko,
  • dr hab. Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic z Wydziału Neofilologii, działanie: Wielojęzyczność.

Jednym z działań POB 4 jest również powstanie Centrum Badań nad Kulturą, Językiem i Umysłem, gdzie realizowane będą interdyscyplinarne badania z udziałem humanistyki. Koordynatorem powstania centrum jest dr hab. Maciej Duszczyk.

 

Wszystkie osoby zainteresowane dołączeniem do poszczególnych działań proszone są o kontakt z kierownikami. Po prezentacjach odbyła się sesja pytań i odpowiedzi. Pytania dotyczyły m.in. wsparcia czasopism, dołączenia do POB 4, konkursu na pakiety dla nowych zespołów badawczych.

Kolejne spotkania POB-ów
  • 2 lipca 2020 r., godz.14:30 – POB III „Wyzwanie petabajtów”,
  • 10 lipca 2020 r., godz. 10:00-13:00 – POB V „W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań”.

 

Relacja ze spotkania POB I „Badania dla Ziemi” (23.06.2020) >>

Relacja ze spotkania POB II „U podstaw mikro i makro świata” (30.06.2020) >>