W drugiej połowie czerwca oraz w lipcu odbywać się będą spotkania online dotyczące działań realizowanych w ramach 5 Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB) Inicjatywy doskonałości na UW, podczas których będzie można dowiedzieć się m.in. jak włączyć się w działania realizowane w ramach danego POB. Spotkania te adresowane są do wszystkich członków społeczności Uniwersytetu.

Uniwersytet Warszawski uzyskał w październiku 2019 roku status uczelni badawczej, zajmując I miejsce w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Nagrodzony wniosek UW zawiera opis 5 priorytetowych obszarów badawczych oraz 70 działań zaplanowanych na lata 2020-2026, dzięki którym Uniwersytet chce stać się uczelnią badawczą silnie rozpoznawalną na arenie międzynarodowej.

 

Od połowy czerwca do połowy lipca na UW odbywać się będą spotkania otwarte online dotyczące działań realizowanych w ramach 5 Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB), które zostały wybrane w ramach szerokich konsultacji i są związane z najważniejszymi współczesnymi wyzwaniami społecznymi.

 

Podczas spotkań członkowie społeczności UW będą mogli dowiedzieć się m.in. jak można włączyć się w działania realizowane w ramach danego POB. Spotkania organizowane są przez zespoły, które pracują nad szczegółami realizacji poszczególnych priorytetowych obszarów badawczych.

 

Terminy spotkań:

 

  • POB 1 „Badania dla ziemi” – 30 czerwca, godz.10:00-15:00
  • POB 2 „U podstaw mikro i makro świata” – 1 lipca, godz. 10:00-14:00
  • POB 3 „Wyzwanie petabajtów” – 2 lipca, godz.14:30
  • POB 4 „Poszerzanie granic humanistyki” – 23 czerwca, godz. 17:00-19:00
  • POB 5 „W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań” – 10 lipca, godz. 10:00-13:00

 

Więcej informacji na temat programu „Inicjatywa doskonałości” oraz 5 Priorytetowych Obszarów Badawczych realizowanych na Uniwersytecie znajduje się na stronie: https://www.uw.edu.pl/badania/idub/.

 

Konkursy w ramach działań „Inicjatywy doskonałości”

Do końca 2020 roku uruchomione zostaną kolejne konkursy w ramach działań „Inicjatywy doskonałości”. Najbliższy z nich zostanie otwarty już 15 czerwca i będzie dotyczył projektów współpracy w ramach sojuszu 4EU+. Informacja o terminach naboru projektów w kolejnych działaniach IDUB, które nie zostały wskazane w poniższym harmonogramie, zostanie opublikowana we wrześniu tego roku. Więcej informacji na temat harmonogramu konkursów w ramach działań IDUB w roku 2020 znajduje się pod adresem: https://www.uw.edu.pl/harmonogram-konkursow-w-ramach-dzialan-inicjatywy-doskonalosci-w-roku-2020/.

Dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor UW ds. naukowych, opowiada o realizacji programu „Inicjatywa doskonałości”, harmonogramie konkursów oraz planowanych w najbliższym czasie spotkaniach dot. działań realizowanych w ramach priorytetowych obszarów badawczych (POB) i możliwości dołączenia do nich: