W październiku 2019 roku Uniwersytet zajął I miejsce w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zdobył status uczelni badawczej na lata 2020-2026. Środki otrzymane w ramach IDUB pozwolą na realizację 70 działań obejmujących m.in. programy wspierające rozwój pracowników, doktorantów i studentów uczelni. Przedstawiamy harmonogram konkursów w ramach działań „Inicjatywy doskonałości” zaplanowanych na rok 2020.

Dzięki działaniom zaplanowanym w programie „Inicjatywa doskonałości”, Uniwersytet ma stać się uczelnią lepiej rozpoznawalną na arenie międzynarodowej, podejmującą ambitne projekty naukowe i oferującą kształcenie oparte na najnowszych wynikach prac badawczych. Celem jest równomierny rozwój badań naukowych oraz programów kształcenia studentów i doktorantów.

 

Mikrogranty

Dotychczas w ramach „Inicjatywy doskonałości” na UW uruchomiono program mikrograntów. Pracownicy oraz doktoranci mogą starać się o dofinansowanie badań wstępnych do projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych, wydania publikacji, korekty językowej tekstu naukowego, udziału w konferencjach, organizacji konferencji przez UW, kwerendy zagranicznej oraz zagranicznego wyjazdu studyjnego. Szczegółowe zasady wnioskowania oraz formularz dostępne są na stronie https://mikrogranty.ckc.uw.edu.pl.

 

3 czerwca, w odpowiedzi na aktualną sytuację w Polsce i na świecie, w ramach programu mikrograntów uczelnia stworzyła dodatkową ścieżkę COVID-19. Więcej na ten temat >>

 

Harmonogram konkursów w ramach działań IDUB w roku 2020

Do końca 2020 roku uruchomione zostaną kolejne konkursy w ramach działań „Inicjatywy doskonałości”. Najbliższy z nich zostanie otwarty już 15 czerwca i będzie dotyczył projektów współpracy w ramach sojuszu 4EU+. Informacja o terminach naboru projektów w kolejnych działaniach IDUB, które nie zostały wskazane w poniższym harmonogramie, zostanie opublikowana we wrześniu tego roku.

 

czerwiec

⇒ Program minigrantów dla międzyuczelnianych zespołów naukowych w ramach partnerstw strategicznych (planowane są dwa konkursy rocznie, pierwszy konkurs zostanie otwarty 15 czerwca)

 

⇒ Promocja badań naukowych (planowane są dwa konkursy rocznie)

 

sierpień

⇒ Kompleksowy program wsparcia dla doktorantów UW (planowane są cztery konkursy rocznie)

 

⇒ Wzmacnianie i rozwój współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w procesie federalizacji (planowane są dwa konkursy rocznie)

 

⇒ Wdrożenie programu finansowania projektów składanych w konkursach o Stypendia Indywidualne Wyjazdowe MSCA w ramach inicjatywy KE „Seal of Excellence” (ze środków IDUB zostanie sfinansowane do trzech projektów rocznie)

 

wrzesień

⇒ Kierunki studiów w Priorytetowych Obszarach Badawczych, II stopnia (planowane są dwa konkursy w trakcie całego programu IDUB, drugi konkurs odbędzie się w 2022 roku)

 

⇒ Program dla młodych badaczek i dydaktyczek (planowane są dwa konkursy w trakcie całego programu IDUB, drugi konkurs odbędzie się w 2021 roku)

 

⇒ Program Mentor (nabór ma charakter ciągły)

 

październik

⇒ „Od diamentowego grantu do grantu ERC” – tworzenie indywidualnych planów rozwoju ścieżki kariery naukowej (planowane są dwa konkursy rocznie)

 

⇒ Mobilność studentów i doktorantów (planowane są dwa konkursy rocznie)

 

⇒ Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy z partnerami strategicznymi (planowane są dwa konkursy rocznie)

 

⇒ Organizacja kongresów międzynarodowych o znaczeniu światowym (planowany jest jeden konkurs rocznie)

 

listopad

⇒ Wspieranie naukowców z zagranicy aplikujących o wspólne prestiżowe granty badawcze z UW (planowane są dwa konkursy rocznie)

 

⇒ Wzmacnianie potencjału badawczego kadry naukowej, szczególnie młodej, w celu osiągnięcia doskonałości naukowej (planowany jest jeden konkurs rocznie)

 

⇒ Włączanie utalentowanych młodych naukowców do zespołów badawczych (planowany jest jeden konkurs rocznie)

 

grudzień

⇒ Konkurs na pakiety dla nowych zespołów badawczych (planowane są dwa konkursy w trakcie całego programu IDUB, drugi konkurs odbędzie się w 2021 roku)

Szczegółowe informacje na temat konkursów uwzględnionych w powyższym harmonogramie (pdf)

 

Wersja harmonogramu w języku angielskim zostanie opublikowana w poniedziałek.

Dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor UW ds. naukowych, opowiada o realizacji programu „Inicjatywa doskonałości”, harmonogramie konkursów oraz planowanych w najbliższym czasie spotkaniach dot. działań realizowanych w ramach priorytetowych obszarów badawczych (POB) i możliwości dołączenia do nich

Chcemy, aby wszyscy pracownicy naukowi, dydaktyczni, administracyjni, doktoranci i studenci mogli dobrze przygotować koncepcję swoich pomysłów, które mogłyby być sfinansowane w ramach „Inicjatywy doskonałości”.

Moim celem jest, aby za kilka lat – gdy będziemy kończyć realizację programu – na naszym Uniwersytecie nie można było znaleźć nikogo, kto mógłby powiedzieć, że nie skorzystał z tego programu – dr hab. Maciej Duszczyk

Spotkania online na temat działań realizowanych w ramach 5 Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB) i możliwości dołączenia do nich odbędą się:

  • POB 1 „Badania dla ziemi” – 30 czerwca, godz.10:00-15:00
  • POB 2 „U podstaw mikro i makro świata” – 1 lipca, godz. 10:00-14:00
  • POB 3 „Wyzwanie petabajtów” – 2 lipca, godz.14:30
  • POB 4 „Poszerzanie granic humanistyki” – 23 czerwca, godz. 17:00-19:00
  • POB 5 „W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań” – 10 lipca, godz. 10:00-13:00

Szczegółowe informacje ukażą się stronie głównej UW.