Trwa cykl spotkań online dotyczących 5 Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB) „Inicjatywy doskonałości” na UW, podczas których można dowiedzieć się m.in., jak włączyć się w działania realizowane w ramach danego POB. 10 lipca odbędzie się ostatnie spotkanie, dotyczące POB 5 „W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań”.

Uniwersytet Warszawski uzyskał w październiku 2019 roku status uczelni badawczej, zajmując I miejsce w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Nagrodzony wniosek UW zawiera opis 5 priorytetowych obszarów badawczych oraz 70 działań zaplanowanych na lata 2020-2026, dzięki którym Uniwersytet chce stać się uczelnią badawczą silnie rozpoznawalną na arenie międzynarodowej.

 

Od połowy czerwca do połowy lipca na UW trwa cykl spotkań online dotyczących działań realizowanych w ramach 5 Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB). Obszary te zostały wybrane w ramach szerokich konsultacji i są związane z najważniejszymi współczesnymi wyzwaniami społecznymi.

 

Podczas spotkań członkowie społeczności UW mogą dowiedzieć się m.in., jak można włączyć się w działania realizowane w ramach danego POB. Spotkania organizowane są przez zespoły, które koordynują działanie poszczególnych Priorytetowych Obszarów Badawczych.

Harmonogram spotkań:
  • 23 czerwca 2020 r., godz.17:00-19:00 – POB 4 „Przekraczanie granic humanistyki”
  • 30 czerwca 2020 r., godz.10:00-15:00 – POB 1 „Badania dla Ziemi”
  • 1 lipca 2020 r., godz. 10:00-14:00 – POB 2 „U podstaw mikro i makro świata”
  • 2 lipca 2020 r., godz.14:30 – POB 3 „Wyzwanie petabajtów”
  • 10 lipca 2020 r., godz. 10:00-13:00 – POB 5 „W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań”

W spotkaniach wezmą udział: prorektor ds. naukowych prof. Maciej Duszczyk, zespoły zarządzające poszczególnymi POB oraz kierownicy działań realizowanych w ramach POB.

 

Na spotkania obowiązuje rejestracja. Adres Google Meet, pod którym odbywać się będzie konkretne spotkanie, zostanie przesłany zarejestrowanym osobom najpóźniej dzień przed terminem wydarzenia. W przypadku wypełnienia limitu miejsc, przygotowana będzie transmisja na żywo. Informacje szczegółowe dotyczące spotkania w ramach danego Priorytetowego Obszaru Badawczego znajdują się w linkach rejestracyjnych.

 

Rejestracja na spotkania oraz więcej informacji >>
Opisy działań realizowanych w ramach POB >>

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB) pod adresem https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/ oraz w zakładce na stronie UW: https://www.uw.edu.pl/badania/idub/.