Nature Index to baza danych gromadząca informacje o afiliacji autorów prestiżowych czasopism naukowych. W tegorocznym zestawieniu polskich instytucji naukowych Uniwersytet Warszawski zajął drugie miejsce.

Nature Index zawiera zestawienie instytucji naukowych uwzględniające liczbę artykułów opublikowanych w wybranych przez zespół Nature Research 82 prestiżowych czasopismach naukowych i udział autorów danej instytucji wśród ich współautorów.

 

Zarówno pod jednym, jak i drugim względem Uniwersytet Warszawski zajął drugie miejsce w tegorocznym rankingu odnoszącym się do Polski. W dorobku publikacyjnym uczelni, obejmującym okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku, odnotowano 195 prac. Natomiast współczynnik Share, przedstawiający udział autorów z UW wśród współautorów prac, wyniósł w tym czasie 39,25%. 

 

Szczegółowe dane dotyczące Uniwersytetu Warszawskiego w tegorocznym Nature Index można znaleźć na stronie >>

 

W tegorocznym zestawieniu pierwsze miejsce wśród polskich instytucji naukowych zajęła Polska Akademia Nauk. Czołową pozycję w globalnym rankingu zajmuje Chińska Akademia Nauk. 

 

Pełny ranking Nature Index (Polska) >>

Pełny ranking Nature Index (świat) >>